Školský rok 2012/2013

Týždeň venovaný deťom

Týždeň detských radostí z príležitosti sviatku MDD pre deti materskej školy pri ZŠ s MŠ na Ul. M.R. Štefánika 1 vo Vrútkach sa začal už v piatok 31.5. 2012 v kine 1. Máj. Mesto Vrútky v spolupráci s kultúrnym centrom pripravilo pre deti materských škôl pestrý program a sladké odmeny . Zábava detí pokračovala počas celého nasledujúceho týždňa v materskej škole. Nechýbala bohatá výzdoba tried, ktorá pripomínala veľký Deň detí. Počas dopoludnia sa mohli deti zapojiť do rôznych športových aktivít , spoločne si zasúťažiť a vyskúšať si svoju šikovnosť . Ďalší deň si pochutili na zdravej výžive bohatej na vitamíny. Zaujímavé bolo aj maľovanie na tvár v spolupráci s Andreou Hoštákovou. Veľkým prekvapením bola návšteva kúzelníka Fantastica a jeho čarovanie s balónmi. Aj keď počasie neprialo, guľáš deťom chutil v materskej škole rovnako ako v prírode. Výtvarné schopnosti detí sa ukázali pri spoločnom maľovaní a kreslení kriedou na chodníky. Veselú náladu a radosť z celého týždňa ukončila detská diskotéka .

Deti si počas týždňa odniesli z materskej školy niekoľko darčekov a zážitkov, ktoré im budú pripomínať týždeň plný detských hier a radostí.

Viera Lúčanová

" Poďte deti, poďte všetky, na lúčku kde kvitnú kvietky."

Týmito slovami sa deťom materskej školy pri ZŠ s MŠ na Ul. M. R. Štefánika dňa 17.mája 2013 prihovárali členky Literárneho klubu Hany Zelinovej pani Eva Očkajová-Kalabusová a pani Eva Kuciaková. Deťom sa predstavili vlastnou tvorbou poézie písanou práve pre ne.

Milé stretnutie sa nieslo v duchu nielen poézie, ale aj príbehov nezbedného motýľa Mateja a jeho kamarátov z lúčky. Odmenou tetám spisovateľkám za milé verše boli kvietky vyrobené deťmi, potlesk a úsmev na detských tváričkách.

Ďakujeme a tešíme sa na budúce príbehy.

Lívia Čechová

Deň matiek oslávili v materskej škole

Slovo mama vysloví každé dieťa ako prvé, veď mama je v živote každého dieťaťa najdôležitejšia osoba . Druhú májovú nedeľu si pripomíname Deň matiek , ktorý je najkrajším sviatkom v roku. Tento významný sviatok si pripomenuli 15.mája aj v materskej škole pri ZŠ s MŠ na Ul. M.R. Štefánika 1 vo Vrútkach. Deti spolu s p. učiteľkami pripravili pre svoje mamičky spoločné posedenie s malým občerstvením. Za ich lásku a starostlivosť ich prekvapili s pekným programom a darčekmi, ktoré ich veľmi potešili. Spoločne strávené chvíle priniesli všetkým príjemný zážitok o ktorý sa postarali ich milované deti

V. Lúčanová

Foto TU.

Veľkonočné tvorivé dielne

V materskej škole pri ZŠ s MŠ na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach strávili rodičia so svojimi deťmi príjemné popoludnie dňa 26.3.2013. P. učiteľky im pripravili veľkonočné tvorivé dielne. Šikovné ruky rodičov a detí dokázali urobiť z rôzneho materiálu mnoho pestrých veľkonočných výtvorov. Zaujímavé boli ukážky remesiel a to : pletenie košíkov, veľkonočných korbáčov a zdobenie veľkonočných vajíčok s rôznou technikou. Deti upútala pestrofarebná výstava prác učiteliek s rôznymi veľkonočnými motívmi. Pre potešenie si mohli odniesť domov to, čo sa im páčilo. Okrem toho si odniesli aj nezabudnuteľné zážitky a svoje vlastnoručne vyrobené veľkonočné dekorácie (klikni pre zobrazenie albumu).

Viera Lúčanova

Beseda s príslušníčkou mestskej polície

Príslušníčka mestskej polície pripravila deťom materskej školy pri ZŠ s MŠ na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach zaujímavú besedu o škodlivosti drog dňa 27.3.2013. Primerane vysvetlila deťom, čo je zdravé pre ich výživu a čo im škodí zdraviu. Deti si mohli overiť svoje poznatky na obrázkovom materiáli a rôznych pomôckach , ktoré boli pre deti zaujímavé a poučné.

Viera Lúčanová

Plavecký výcvik

Určite každý z vás pozná známu ľudovú pieseň, v ktorej sa v úvode spieva ,, Na Orave dobre, na Orave zdravo" a práve túto skutočnosť mali možnosť naživo zistiť aj škôlkari, tretiaci a šiestaci zo Základnej školy s materskou školou na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach, ktoré v posledné dni tejto dlhej a únavnej zimy prehlbovali svoje zručnosti v plávaní v prekrásnom aquarelaxe v Dolnom Kubíne.

Celých päť dní spolu s pani učiteľkami, pánom učiteľom a tetou Monikou dochádzali za skvelými zážitkami. Tie staršie deti za novými zručnosťami, tí najmenší škôlkari zas dostali výborné základy v plávaní. O výcvik sa postarali profesionálne inštruktorky a inštruktori z plaveckej školy SKYRO, ktorí deti nie len hravou formou učili plávať, ale im predviedli aj ako správne a bezpečne majú využívať rôznorodé atrakcie, ktorých tam nebolo naozaj málo.

Voda bola teplučká, za oknami padali aj posledné snehové vločky a rozžiarené detské oči boli tým najpresvedčivejším argumentom, že tento plavecký výcvik v aquaparku bol super! Celý týždeň ubehol ako voda a nám účastníkom zostávajú neopakovateľné zážitky aj z cesty autobusom prekrásnou krajinou, ktorou nás bezpečne sprevádzal ujo šofér Jozef.

Bc. Svetlana Stahlová

Foto TU.

Škôlkari sa zabávali

V materskej škole pri ZŠ s MŠ na Ul. M.R. Štefánika 1 vo Vrútkach nezabúdajú na tradíciou fašiangov. Dni plné radosti a zábavy ukončili detským karnevalom 14.2.2013 . Do karnevalových masiek sa obliekli všetky deti aj učiteľky. Vyzdobená trieda pripomínala krajinu rozprávkových bytostí. Po úvodnom sprievode masiek nasledoval fašiangový program s piesňami a rôznymi hrami . Zábava a tanec sprevádzali deti počas celého dňa. Deťom nechýbali vynikajúce voňavé šišky, občerstvenie a sladká odmena . Čas zábavy ukončil len príchod rodičov a deti postupne odchádzali z MŠ . Domov si odniesli malý darček a nezabudnuteľné spomienky na deň plný hier a zá

V. Lúčanová

Deti privítali Mikuláša

Do materskej školy pri ZŠ s MŠ na Ul. M.R. Štefánika vo Vrútkach prišiel Mikuláš už 5. decembra.Priviedol si aj svojich pomocníkov anjelika a milého čertíka.

Deti ich privítali piesňami a básňami. Otvorili si svoje srdiečka a odpovedali na všetky otázky dedka Mikuláša.

Najväčšiu radosť mali zo sladkého balíčka, ktorý si všetky deti zaslúžili.

Viera Lúčanová


Jesenné tvorivé dielne

V Materskej škole ZŠ s MŠ na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach pripravili p. učiteľky tvorivé dielne pre deti a ich rodičov. Deti nosili do MŠ rôzne prírodné materiály, aby ich mohli 30. októbra spoločne využiť. Práve v tento deň sa ukázalo, aké šikovné sú naše deti a rodičia, čo všetko dokázali vymyslieť a vyrobiť. Nazbieraný prírodný materiál sa menil v šikovných rukách na rôzne rozprávkové bytosti, zvieratká, strašidielka z tekvíc a podobne. Všetky spoločné práce sú vystavené a zdobia interiér MŠ.

Viera Lúčanová

Začíname :-)

16. 9. 2012

Stránka našej materskej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.