Materská škola Štvorlístok opäť v novom šate

Materská škola Štvorlístok, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach sa môže tešiť z tohtoročnej II. etapy rekonštrukcie jedného celého oddelenia / triedy, spálne, šatne, sociálnych zariadení, ako aj skladových priestorov, výmeny vchodových dverí do kuchynského priestoru, aj čiastočnej výmeny okien/.
Termín rekonštrukcie bol šibeničný, ale za pomoci celého personálu spolu s odborným vedením firmy BLOCO, s.r.o., ktorá rekonštrukciu realizovala, sa na začiatku školského roka šťastné deti a nadšení rodičia , ocitli síce vo svojej starej škôlke, ale v novom šate.
Všetci spoločne zdieľame nadšenie a radosť pracovať, vzdelávať, vychovávať a hrať sa v týchto krásnych priestoroch. Naša materská škola s dlhoročnou tradíciou a dobrým menom vďačí za finančnú podporu nášmu zriaďovateľovi - Mestu Vrútky, pod vedením primátora Mgr. Branislava Zacharidesa, ktorý sám ako dieťa našu škôlku navštevoval. Za dovybavenie nových priestorov taktiež vďačíme rodičom našich detí. Všetkým patrí srdečná vďaka.
Verím, že takto o rok cez letné prázdniny v našej MŠ opäť zavládne pracovný ruch a ďalšie deti spolu s rodičmi ocenia už III. etapu rekonštrukcie pod taktovkou nášho zriaďovateľa.
Bc. Svetlana Stahlová, ZRŠ pre MŠ

Naši predškoláci v knižnici


Naši predškoláci v knižnici

Knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach podporuje celoživotné vzdelávanie a napomáha duchovnému rozvoju občanov. Jej poslaním je uspokojovať kultúrne a informačné požiadavky. V súčasnosti je i komunitným centrom v meste.

V mesiaci február sme s predškolákmi v rámci rozvoja predčitateľskej gramotnosti navštívili Mestskú knižnicu. Pani knihovníčka deti oboznámila s priestormi a so systémom požičiavania kníh. Nazreli aj do kútika s detskou literatúrou. Pozorne si vypočuli príbeh o zvieratkách z knižky Maľované čítanie. Do pracovného listu dopĺňali začiatočné písmená predmetov na obrázkoch. Vypožičali si pár rozprávkových kníh, z ktorých si pred spaním čítame. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Miroslava Kišová

Lyžiarsky kurz

V dňoch 13. - 17. januára 2020 si naši predškoláci precvičili na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti. 


Na lyžiarskom kurze v Jasenskej doline si osvojovali základy lyžovania. Privykali si na výstroj, chodili, otáčali sa na lyžiach. Pokúšali sa o prvé jazdy priamo s brzdením v pluhu. Niektoré deti boli v lyžovaní zdatné, od prvého dňa jazdili s inštruktorom na vleku. Začiatočníci sa pripravovali na jazdenie na vleku a zjazd z kopca s brzdením. Všetky deti boli šikovné, naučili sa počas kurzu prekonávať terénne nerovnosti, jazdili s nadväzovanými oblúčikmi, zvládli slalom s väčším prevýšením.

      

Deťom sa na lyžiarskom kurze páčilo, zámer akcie bol splnený, deti si osvojili základy lyžovania a vytvorili si vzťah k zimným športovým aktivitám.

Dagmar Mažáriová

Zvieratá Veľkej Fatry


V utorok 26.11.2019 naši predškoláci z triedy A a B privítali nevšedného návštevníka.

Priniesol si ho so sebou zamestnanec Správy národného parku CHKO Veľká Fatra pán Ing. Žiak. Najskôr sa deti prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli presunuli do lesov Veľkej Fatry a videli autentické zábery zo života zvierat v tejto chránenej krajinnej lokalite. Dozvedeli sa aké zvieratá žijú v spomenutej oblasti, aký je ich spôsob života, v akých hniezdach a úkrytoch žijú, mohli si vypočuť ich hlasy, porovnať stopy a vidieť krásu a rozmanitosť tamojšej prírody. S pánom Žiakom však prišiel aj nečakaný hosť, sovička, menom Kuko. Z tej mali deti veľkú radosť a zrejme aj sovička z detí. Na konci sa jej nechcelo s deťmi moc rozlúčiť a v priestore triedy si našla aj svoje bidielko.

Po krásnom zážitku s milou sovičkou sa deti rozlúčili aj so zamestnancom SNP Veľká Fatra, ktorému ďakujeme za nové informácie a budeme sa tešiť na stretnutie aj niekedy nabudúce.

Lívia Čechová

Návšteva mestskej polície vo Vrútkach


V utorok 19. novembra 2019 naši predškoláci navštívili Mestskú políciu, aby sa dozvedeli zaujímavosti týkajúce sa kamerového systému mesta Vrútky.

Mali možnosť vidieť na obrazovkách účastníkov cestnej premávky, chodcov v centre mesta a aj samých seba ako dodržiavajú pravidlá pri chôdzi po chodníku či prechode cez cestu. Oboznámili sa s odevom a pracovnými pomôckami policajtov, interiérom policajného vozidla a prakticky využili športové náčinie, ktoré používajú policajti na udržiavanie kondície a pohybovej zdatnosti.

Deťom sa návšteva mestskej polície páčila, s nadšením počúvali a komunikovali s policajtmi.

Dagmar Mažáriová

Európsky týždeň športu

V 41 krajinách Európy sa od 23. 09. 2019 do 30. 09. 2019 sa uskutočnil Európsky týždeň športu.


Až v 41 krajinách Európy sa od 23. do 30. septembra uskutočnil Európsky týždeň športu. Iniciatívou Európskej komisie je podpora športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Tento týždeň je určený pre každého bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti...

Pri tejto príležitosti sa aj deti z našej materskej školy zúčastnili v utorok 24. septembra 2019 na športovom dopoludní, ktoré sa konalo na športovom ihrisku MŠ, kde boli pripravené jednotlivé stanovištia. Deti mali možnosť využiť na športovanie rôzne športové náradie na hádzanie, triafanie či kotúľanie. Pri súťaživých hrách si precvičili základné lokomočné pohyby, chôdzu, beh i skákanie vo vreci. Detičky všetkých vekových kategórií s nadšením súťažili a zapájali sa do športovania na všetkých stanovištiach.

Počas tohto týždňa mali deti možnosť objavovať nové športové aktivity, nájsť typy ako sa udržať v pohybe a byť aktívny. Zlepšovali svoj prístup k pohybu i celkovému zdravému životnému štýlu.

Dagmar Mažáriová

Výstava ovocia a zeleniny v Kriváni


Dňa 17. 9. 2019 sa spoločenská sála Kriváň premenila na veľkú záhradu. Naše deti z triedy A a B mohli nielen vidieť, ale aj ochutnať, či ovoňať, čo zem ponúka človeku ako odmenu za jeho usilovnú prácu. Pestrá výstava ovocia, zeleniny, húb, kvetov, plodov a všetkého, čo s prírodou a zemou súvisí, bola organizovaná Slovenským zväzom záhradkárov a naozaj sa bolo na čo pozerať. Deti mohli vidieť aj rôzne spracované produkty zo zeleniny a ovocia. Tomu, že deti majú záujem o prírodu svedčila aj výzdoba na oknách sály v Kriváni, ktorú po oslovení SZZ vytvorili naše deti, ale aj deti ostatných MŠ v meste Vrútky.

Radi prijmeme pozvanie pozrieť si podobnú výstavu aj nabudúce.

Lívia Čechová

Na kolesách proti rakovineV mesiaci september sme prijali pozvanie na slávnostné otvorenie Dopravného ihriska pri Spojenej škole M.R.Štefánika vo Vrútkach v spolupráci s CVČ Domino a nadáciou "Na kolesách proti rakovine".

Na akcii sa zúčastnili i okolité materské školy z Vrútok. Pre deti bol pripravený bohatý program - pod kontrolou dopravného policajta jazdili na kolobežkách, osvojovali si pravidlá cestnej premávky a bezpečného prechodu cez cestu, súťažili v družstvách v rôznych disciplínach.

Strávili sme príjemné slnečné popoludnie v areáli našej školy.


Miroslava Kišová

Šarkaniáda


Ako po minulé roky, tak aj tento rok sme zorganizovali jesennú šarkaniádu spolu s rodičmi a starými rodičmi na školskom dvore Spojenej školy, dňa 15.10.2019.

Pri príležitosti " Dňa úcty k starším " deti z MŠ vystúpili s kultúrno - pohybovým pásmom, čím spestrili toto popoludnie a potešili svojich najbližších. A potom už lietali šarkany s vetrom o preteky. Pripravili sme pre deti aj malé tvorivé dielne z jesenných prírodnín a plodov. Každé dieťa bolo odmenené medailou a jablkovou dobrotou. A tak sme prežili krásne slnečné popoludnie s deťmi a ich rodinami.

Za MŠ : Andrea Vojčická