Školský rok 2014/2015

Naši predškoláci u záchranárov

Dňa 10.6.2015 sa naši predškoláci z tried A a B vybrali na dlhšiu vychádzku. Nebola to iba taká obyčajná vychádzka mestom, pretože sa tešili na stretnutie so záchranármi Falck záchranná a.s., stanica RLP Vrútky.

Privítala ich teta záchranárka Bc. Dáša Chlapíková, ktorá im ukázala vozidlo prvej pomoci, vysvetlila deťom čo všetko sa tam nachádza. Formou zážitkového učenia mali deti možnosť vidieť a oboznámiť sa, ako sa poskytne umelé dýchanie, prvá pomoc pri zlomenine ruky - nohy a poranení chrbtice.

Deti odchádzali z akcie s novými vedomosťami a zážitkami.

Za MŠ: triedna uč. Iveta Ločajová

Do galérie Naši predškoláci u záchranárov boli pridané fotografie.   

Trojboj Turany

Dňa 21. mája 2015 sa predškoláci z našej MŠ zúčastnili Majstrovstiev okresu Martin v atletickom trojboji detí predškolského veku.

Naša škola konečne opäť po piatich rokoch potvrdila účasť na tomto výbornom športovom podujatí. V zariadení máme dve predškolské triedy. Z každej boli vybratí traja pretekári. A. trieda delegovala troch chlapcov: Lukáš Maretta, Tomáš Okuliar a Lukáš Belica. B. trieda vyslala zase dievčatá, aby boli splnené podmienky pretekov: Kristína Plešová, Lucia Brandová a Terézia Faltičková. Usporiadateľ podujatia - Materská škola Turany - Krížna zabezpečil odvoz detí z MŠ do Turian autobusmi. Pôvodný plán pre miesto konania štadión Turany sa pre nepriaznivé počasie musel zmeniť do telocvične ZŠ Turany.

Deti súťažili v troch disciplínach:

1. Beh na 30 m

2.Skok do diaľky z miesta

3.Hod tenisovou loptičkou

Po príchode do ZŠ v Turanoch deti absolvovali prezentáciu a prípravu na štart. Mnohí prvýkrát držali ozajstné pretekárske čísla, ktoré mali pripevnené na hrudi počas celých majstrovstiev. Ako sa na preteky patrí, deti vztýčili aj vlajku športovcov. Pokračoval sľub pretekárov , sľub rozhodcov a začali preteky. Na začiatku bola spoločná rozcvička na rozohriatie a postupné precvičenie celého tela. Súťažilo sa s maximálnym nasadením. Celá veľká telocvičňa bola naplno využitá. V každej časti boli pretekári, organizátori, rozhodcovia, rodičia,či riaditelia MŠ, ktorí prišli povzbudiť tých svojich. Tréma pomaly opadla a keď sa všetci vystriedali, čakalo sa na výsledky a umiestnenie jednotlivých MŠ. Niektorí po súťaži oddychovali, iní sa s p. uč. išli napiť výborného čaju v pripravenej miestnosti. Po pretekoch si deti pomaškrtili na občerstvení a zdravom jabíčku, ktoré dostali na začiatku. Účastníci boli šťastní a spokojní, s krásnymi zážitkami a novými skúsenosťami.

Deti našej MŠ nezískali výnimočné umiestnenie, napriek tomu dostali diplom a pamätný pohár pretekov. Bol to už XX. Ročník. ĎAKUJEME!

Janka Kapustová, uč. MŠ

Do galérie Trojboj Turany boli pridané fotografie. 

Predškoláci na otvorenej hodine v ZUŠ

Predškoláci z našej MŠ sa dňa 04. 05. 2015 zúčastnili otvorenej hodiny v ZUŠ F. Kafendu vo výtvarnom odbore, kde dostali príležitosť tvorivo pracovať s hrnčiarskou hlinou. Modelovali na tému Slimačia farma a Zrúcanina hradu. Deti tu mali možnosť uplatniť svoju tvorivosť, fantáziu a priestorovú predstavivosť.

Za MŠ zapísala Miroslava Kišová

Do galérie Predškoláci na otvorenej hodine v ZUŠ boli pridané fotografie. 

Deň matiek v zariadení SENIOR

V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov vo Vrútkach pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek dňa 4.5.2015 vystúpili deti z materskej školy pri ZŠ s MŠ na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach, ako aj rómske detské tanečné zoskupenie, ktoré pracuje v CVČ Domino. Deti predviedli našim milým starkým a tu žijúcim klientom program, v ktorom prostredníctvom pásma básní , piesní a tanca vyjadrili úctu k matkám.
Týmto milým programom potešili nielen všetky mamičky žijúce v Seniore, ale aj všetkých prítomných.

Za kolektív ZŠ s MŠ - Bc. Svetlana Stahlová

Do galérie Deň matiek v zariadení boli pridané fotografie. 

Divadelné predstavenie v MŠ

Dňa 6. mája 2015 navštívili našu MŠ herci z Divadla NAtraKY.

Zaujímavým a netradičným spôsobom deťom zahrali divadelnú hru o ponožkách. Prostredníctvom milého a veselého príbehu o dvoch súrodencoch: dvojičkách, a špinavých ponožkách, upozornili všetkých na dôležitosť hygieny a čistoty v našom živote. Spoločne si zopakovali hlavné znaky a názvy niektorých zvierat. Šikovní herci aj improvizovali rôznymi netradičnými pomôckami z domácnosti. Všetky deti sa aktívne zapájali do zaujímavého vystúpenia. Niektorí odvážnejší si zahrali spolu s hercami v tomto divadelnom predstavení.

Veselým smiechom a potleskom sa ozývala celá materská škola. Všetkým sa predstavenie veľmi páčilo, najmä koniec, ktorý bol šťastný a poučný.

Tešíme sa na ďalšiu návštevu hercov z Divadla NAtraKY.

Janka Kapustová, uč. MŠ

Do galérie Divadelné predstavenie v MŠ boli pridané fotografie. 

Deň Zeme v našej MŠ

22.apríl je už takmer polstoročie označovaný ako Deň Zeme. História jeho vyhlásenia siaha do roku 1969 a je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali v prvý jarný deň a slávili príchod jari. V dnešnom ponímaní ide o sviatok s ekologickým motívom, upozorňujúci na dopady ničenia životného prostredia. Po celom svete sa v tento deň konajú aktivity zamerané v prospech našej planéty. Separovanie odpadu, recyklácia plastových fliaš či zbieranie odpadkov je len časť z mnohých užitočných vecí, ktorými môžeme aj my prispieť k záchrane Zeme. V našej škôlke sme sa tiež rozhodli urobiť podobný správny krok a jeho výsledkami sa, dúfame, budeme môcť potešiť aj o niekoľko rokov.

V triedach sme si najprv s pani učiteľkami pripomenuli všetko, čo o životnom prostredí vieme, to, ako sa máme oň starať, ako ho máme chrániť a ako mu môžeme pomôcť. Po teoretickej časti sme vybehli na dvor a pani učiteľky nám prezradili, že si ideme svoje okolie skrášliť vysadením štyroch ihličnatých stromov. S ich pomocou sme si najprv vybrali pre svoj stromček vhodné miesto a vyznačili si ho tabuľkou s názvom svojej triedy. Potom sme spoločne vykopali dostatočne hlbokú jamu, stromček do nej vložili a zasypali ho zeminou, ktorú sme pred poliatím ešte poriadne podupali - to sa nám páčilo najviac! Po dobre odvedenej práci sme si urobili pár spoločných fotografií a povedali si, ako sa budeme o naše nové stromčeky starať.

Každý z nás sa dnes svojimi drobnými rúčkami pričinil k vzniku veľkého diela. Veríme, že nám z tých malých stromčekov raz vyrastú krásne smreky a o pár rokov sa nimi budeme môcť pochváliť aj svojim deťom. Takýto Deň Zeme by sme mali oslavovať každý deň. Veď aj o seba sa predsa staráme denno-denne. A naša príroda si to zaslúži tiež!

Martina Šuvadová, p.uč. v tr. B

Do galérie Deň Zeme v našej MŠ boli pridané fotografie. 

Hokejisti z MHC Martin v našej škôlke

Martinskí hokejisti - Ivan Ďatelinka, Tomáš Tupý, Tomáš Brcko, Matej Šugár a Jaroslav Markovič, ktorý je hrdý otecko našej škôlkarky Sofinky, vymenili hokejky za krompáče a lopaty, aby skrášlili detské ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Ul. M. R. Štefánika.

Za snahu a silu pri ktorej to odniesli krompáče, ako aj ich bezprostrednosť pri práci im všetci srdečne ďakujeme a veríme, že nás svojou návštevou nepoctili poslednýkrát.

Detičky a celý kolektív MŠ

Za MŠ zapísala Bc. Svetlana Stahlová

Do galérie Hokejisti z MHC Martin v našej škôlke boli pridané fotografie. 

Jarná brigáda v našej MŠ

Dňa 15. 4.2015 sa náš školský dvor premenil na pilné mravenisko plné usilovných mamičiek, oteckov a našich škôlkarov, ktorí využili svoj voľný čas v prospech úpravy nášho areálu, v ktorom sa deti veľmi radi hrávajú. Po dlhej zime bolo potrebné vyhrabať konáriky, upraviť pieskovisko, vyzbierať nečistoty. Výborná atmosféra, teplé slnečné lúče ako aj občerstvenie, ktoré zabezpečila šikovná mamina prispeli k spoločne strávenému príjemnému jarnému popoludniu. Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme.

Za MŠ Bc. Svetlana Stahlová

Do galérie Jarná brigáda v našej MŠ boli pridané fotografie. 

Medzinárodný deň vtáctva

Deň vtáctva, ktorý sa každoročne oslavuje 1.apríla je obdobím, kedy začínajú vtáky húfnejšie prilietať na naše územie. Spoločne s deťmi sme pri tejto príležitosti vytvárali na jednotlivých triedach najrozmanitejších vtáčikov s použitím rôznych výtvarných techník a materiálov. Deti v každej triede tak vyrobili originálne vtáčiky ako bociany, sovy, lastovičky a iné .Všetky výtvory zdobia chodby našej MŠ.

Za MŠ zapísala Miroslava Kišová

Do galérie Medzinárodný deň vtáctva boli pridané ďalšie fotografie.

Bábkové divadlo - "Dračie pytačky"

Interaktívne bábkové predstavenie, v ktorom si aj malý bitkár zapamätá, že UDRIEŤ znamená BOLÍ.

Vo štvrtok do našej škôlky zavítalo bábkové divadlo spod Spišského hradu. Prostredníctvom tvorivej dramatiky boli deti zo všetkých tried vtiahnuté do pútavého deja.

Kúzelník Bonifác bol smutný, pretože si hľadal krásnu dievčinu a nikde ju nevedel nájsť. My sme sa rozhodli, že mu v hľadaní pomôžeme. Dostali sme sa do rozprávkového hradu, v ktorom žila princezná Grétka so svojim kráľovským otcom. Bola súca na vydaj, lenže jediným pytačom, ktorý ju chcel za ženu, bol veľký drak. Princezná sa ho však bála, pretože bol zlý, chamtivý, pažravý a chcel jej ublížiť. Preto nás poprosila, či by sme ju chceli ochrániť. Všetci sme jednohlasne zakričali, že áno! Našou úlohou však nebolo draka zabiť, ale naopak, ukázať mu, že práve násilím, bitkou a agresivitou sa nič nevyrieši. Hľadali sme mnohé riešenia, ako byť lepšími, poslušnejšími. Pomohol nám aj Bonifác, prezlečený za princa, či rytiera. Z hradu, ktorý od zlosti zbúral drak, sme postavili väzenie, v ktorom bol drak zamknutý až dovtedy, kým si neuvedomil, ako zle sa správal. Napokon nás požiadal o odpustenie a sľúbil, že už vždy bude len poslúchať a nikomu nebude ubližovať.

Zaspievali sme si aj niekoľko piesní, ktorých slová sú určené pre mnohých z nás:

"Ublížil si kamarátke, tresty sú na teba krátke. My ťa v zámku (v triede) nechceme, bitkár pôjde za dvere..."

Tiež sme sa zamysleli sme sa nad tým, prečo sa vlastne bitkár bije a ubližuje slabším:

"Možno má doma málo lásky, možno aj jeho niekto zbil, možno sám nevie, že úder bolí, možno ho dávno nik nepohladil..."

Počas predstavenia sme mali sme dostatok priestoru aj na vyjadrenie svojich názorov, pocitov. Snažili sme sa spolupracovať, navzájom sa počúvať. Na záver sme všetci mohli polepšeného draka pohladkať, odfotiť sa s ním. Divadielko v nás zanechalo veľa zážitkov, dojmov, cítili sme sa užitoční, nápomocní. Už teraz sa tešíme na ďalšie, rovnako zábavné a poučné!

Martina Šuvadová

Do galérie Bábkové divadlo - "Dračie pytačky" boli pridané fotografie.

Vesele karnevalové popoludnie

Dňa 11.2.2015 sa vyzdobená telocvičňa ZŠ s MŠ - M.R. Štefánika vo Vrútkach premenila na krajinu rozprávkových bytostí.

Aj pani učiteľky a prevádzkové pracovníčky sa na chvíľu stali inými bytosťami v prestrojených maskách. Po úvodnom vystúpení detí s fašiangovou piesňou "Fašiangy, Turice..." sa začal detský karneval a sen najmenších sa naplnil. Počas karnevalu vládla veselá nálada sprevádzaná tancom, rôznymi súťažami a tombolou. Z každej triedy boli odmenené tri najkreatívnejšie karnevalové masky a tiež boli odmenení aj rodičia, ktorí prišli v karnevalových maskách. O občerstvenie sa postarali kuchárky spolu s prevádzkovými pracovníčkami, ktoré napiekli chutné šišky a ovocný čajík.

Po skončení zábavy sa rozlúčili potleskom a každé dieťa si okrem zážitku odnášalo aj tombolové prekvapenie

Zapísala Iveta Ločajová

Do galérie Vesele karnevalové popoludnie boli pridané fotografie. 

Polepetko v našej MŠ

Dňa 28. 01. 2015 sme v našej materskej škole pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika opäť s radosťou privítali žilinské " duo hercov" z divadla " Fantastica" , ktorí si pripravili pre naše deti zábavno-poučné predstavenie o Polepetkovi. Výborným hereckým výkonom rozosmiali všetky deti, aj pani učiteľky a zábavnou formou predviedli predstavenie o písmenkách, číslicách, domácich a lesných zvieratkách a každodenných veciach.

Tešíme sa už na ďalšie stretnutie !

Andrea Vojčická

KDE SA VZAL ,TU SA VZAL SNEHULIAK

Deti z MŠ pri ZŠ na Ulici M.R. Štefánika vo Vrútkach sa rozhodli v priebehu februára pod vedením pani učiteliek zorganizovať súťaž O najkrajšieho snehuliaka. Využili tak pekný zimný deň a poriadnu snehovú nádielku. Keď sa všetci pustili do práce, onedlho sa deťom podarilo postaviť v školskej záhrade štyroch krásnych snehuliakov. Deti ich spoločnými silami aj ozdobili, tak ako sa patrí .Využili prírodný materiál ako šišky, gaštany, konáriky, ale aj vrchnáčiky z plastových fliaš. A stálo to za to!

Na záver sme si s deťmi zaspievali okolo našich výtvorov známe pesničky o snehuliakoch. Víťazmi sa tak stali všetky triedy. Za dobrú prácu dostali deti sladkú odmenu.

Za kolektív učiteliek zapísala Miroslava Kišová.

Lyžiarsky výcvik 2015

Deti z Materskej školy pri ZŠ s MŠ M. R. Štefánika Vrútky v januári prilákala zima svojou bohatou nádielkou do Snowlandu Valča. Pri vleku ich čakali inštruktori, ktorí svojou snahou, šikovnosťou a dobrými znalosťami, učili naše malé deti lyžovať a tak ich obohatili o pohybové zručnosti a základy lyžovania. Malí lyžiari každý deň začínali rozcvičkou, po ktorej pokračovali v samotnom tréningu v skupinkách s inštruktormi. V prvé dni sa objavili u niektorých aj slzičky na tvári, ale postupne ich vystriedal úsmev. Slnečné lúče im dodávali energiu, preto základy lyžovania zvládli všetky deti. Po každej lyžovačke sa občerstvili chutným a teplým čajom, ktorý im pripravili tety kuchárky. Zdravo unavení sa vracali späť do materskej školy. V piatok deti výcvik ukončili pretekom na lyžiach a každý kto zišiel pomedzi bránky, vyhral. Za odmenu dostali diplomy a sladké medaily. Ďakujem patrí všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a samozrejme aj rodičom, ktorí sa v nemalej miere podieľali pri výcviku lyžovania. Všetci sa už tešíme na lyžiarsky výcvik aj o rok.

Za MŠ triedna učiteľka Mgr. Oľga Šimkovičová

Do galérie Lyžiarsky výcvik 2015 boli pridané fotografie. 

Na návšteve u prváčikov

Piatok, 9.január 2015, sa od ostatných dní trošku odlišoval. Bol iný, niečím výnimočný. Deti z predškolských tried materskej školy navštívili prvákov v ZŠ s MŠ M. R. Štefánika Vrútky. Po privítaní pani riaditeľkou PaedDr. Erikou Repkovou nás pani zástupkyňa Mgr. Beáta Pivarčiová zaviedla do triedy medzi prvákov. Na otvorenej hodine, ktorú pre nás pripravila pani učiteľka Mgr. Monika Kaštanová, naše deti zažili atmosféru ozajstného vyučovania.

Deti si sadli do školských lavíc a hodina mohla začať.

Spolu so školákmi počítali, hrali sa s číslicami, písmenkami, dokonca si vyskúšali aj ich písanie kriedou na tabuľu. Spolu s prvákmi sme si zaspievali veselú pesničku. Na záver nám poukazovali svoje šlabikáre a zošity. Ešte pred odchodom sa deti navzájom obdarovali darčekmi.

Za MŠ triedna učiteľka Mgr. Oľga Šimkovičová  

Do galérie Na návšteve u prváčikov boli pridané fotografie. 

Šantenie so šarkanmi

 Dňa 4.11.2014 popoludní sa areál školského dvora pri ZŠ s MŠ M. R. Štefánika vo Vrútkach zmenil na pestrofarebnú záplavu šarkanov. Pani učiteľky v spolupráci s rodičmi a ich deťmi okrem vetra vo vlasoch a šarkanov v oblakoch prežili príjemnú spoločnú akciu. Mnohí rodičia vlastnou kreativitou pri výrobe šarkanov prispeli k rozžiareným detským očkám. Tety kuchárky pripravili výborný čaj, ktorým sa deti občerstvili.

Na záver pani učiteľky každé dieťa odmenili medailou so symbolom šarkana a sladkou dobrotou. Šarkaniáda v našej materskej škole sa už stáva tradíciou, preto sa na ňu tešíme aj na budúcu jeseň.

Za MŠ: Mgr. Šimkovičová Oľga

Jesenný jablkový týždeň

Do galérie Jesenný jablkový týždeň boli pridané fotografie. 

Jablková hostina

Každý deň sme si dopriali poriadnu dávku vitamínu C - konzumáciou čerstvých jabĺk. V spolupráci so Školskou jedálňou a našich ochotných rodičov, mali deti možnosť ochutnať jablkové dobroty /kompót ,džús, výživu, sušené jablká, koláčiky.../

Tety kuchárky nám navarili voňavý jablkový čaj.

Predškoláci si pripravili nepečenú tortu, ktorú si aj spoločne skonzumovali. Všetkým veľmi chutila.

Rozprávka Jabĺčko

Pekný týždeň sme ukončili rozprávkou spracovanou v programe Power point.

V našej MŠ bolo počas celého týždňa zdravo a veselo. Dôkazom o tejto peknej akcii zostali spomienky a vyzdobené triedy i šatne. Príďte sa presvedčiť...

Za MŠ spracovala Miroslava Kišová 

Súťaž "Jesenný panáčik" 

 V týždni od 06.10. do 10.10.2014 sme v našej MŠ vyhlásili 1. ročník súťaže s názvom ,Jesenný panáčik," do ktorej sa mali možnosť zapojiť rodičia spoločne so svojimi ratolesťami. Už od pondelka rána sa naše vchody, kde boli vyhradené priestory pre výrobky, začínali plniť všakovakými jesennými dekoráciami. Usmievali sa na nás panáčikovia, bábiky, zvieratká, strašidielka aj mega strašiak. Taktiež nás obletoval krásny motýľ, šarkany, či pomaličky k nám docupkala Rafaela stonožka. S úžasom sme obdivovali Salaš Maťka s Kubkom a sovičku Agátu, rodinku Šiškovú, všakovakých ježkov, slimáčikov, tekvičiačikov, ba dokonca i svietiacich. V závere týždňa sme vyhodnotili výtvory a ocenili sme zaujímavými cenami prvé tri miesta v každej z tried. Veľká vďaka však patrila aj tým, ktorí nezískali cenu, nakoľko kreativita a originálnosť, ktorú vložili do svojich výtvorov, by mohla pokojne zdobiť aj súťaže vyššej kategórie. Celému kolektívu MŠ, bolo potešením zdieľať krásne výtvory v našich priestoroch a pevne dúfam že čas, ktorý rodičia strávili spolu so svojimi ratolesťami pri výrobe týchto jesenných panáčikov bol pre nich príjemným spestrením prvých jesenných dní. Verím, že aktivity podobného charakteru budú mať opäť takú pozitívnu spätnú väzbu.

Bc. Svetlana Stahlová

Výhercovia 1. ročníka súťaže "Jesenný panáčik"

TRIEDA A

1. miesto - Kamilka Záborská

2. miesto - Barborka Brisudová

3. miesto - Emka Poloncová

TRIEDA B

1. miesto - Miško Pšenka

2. miesto - Radko Černák

3.miesto - Danielko Mihálik

TRIEDA C

1. miesto - Michaelka Kötelešová

2. miesto - Sofinka Markovičová

3. miesto - Laurinka Laková

TRIEDA D

1. miesto - Jurko Herle

2. miesto - Peťko Šimig

3. miesto - Lukáško Perička

Do galérie Súťaž "Jesenný panáčik" boli pridané fotografie. 

Do galérie Diplomy-súťaž "Jesenný panáčik" boli pridané fotografie

Športový deň v MŠ

Do galérie Športový deň v MŠ boli pridané fotografie. 

Keď za jeden povraz ťaháš, tak aj vlka porazíš....

Pani učiteľky materskej školy pri ZŠ s MŠ na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach pripravili pre deti na rozlúčku so školským rokom divadelné predstavenie. Vytvorili zaujímavý scenár, ktorý bol voľným pokračovaním rozprávky "O neposlušných kozliatkach". Prezlečené v kostýmoch za hudobného sprievodu zahrali divadlo, do ktorého zapojili aj samotné deti. V predstavení sa striedali piesne, humor a veselá nálada. Deťom sa divadelné predstavenie veľmi páčilo a odniesli si z neho pekné zážitky aj mravné ponaučenie. Herecké výkony pani učiteliek odmenili častým potleskom.

Za MŠ: Viera Lúčanová

Beseda s príslušníčkou mestskej polície

Začal sa nový školský rok 2014/15 a s ním aj veľa zaujímavých aktivít a rôznych povinností, ktoré každý deň plnia aj deti v materskej škole prostredníctvom špecifických edukačných aktivít.

Dňa 29. septembra navštívila našu MŠ príslušníčka Mestskej polície vo Vrútkach. Predškoláci s ňou absolvovali zaujímavú a nevšednú besedu pod názvom Polícia. Vhodným a pútavým spôsobom oboznámila škôlkarov s prácou príslušníkov Mestskej polície vo Vrútkach. Deti doslova zatajili dych, keď im predvádzala policajnú výstroj, opasok, oblečenie, pokrývky hlavy/ závislé od ročného obdobia/, policajné vesty, označenia, či policajný odznak. Vysvetlila im špeciálny spôsob komunikácie vysielačkou medzi jednotlivými policajtmi navzájom počas služby. Deti sa tiež zapájali a s radosťou odpovedali na rôzne otázky pani policajtky. Boli aj veľmi zvedavé a veľa otázok položili aj oni.

Na záver besedy deti dostali - ako darček Mestskej polície vo Vrútkach - zelené reflexné vesty, ktoré sa budú používať na vychádzky detí po našom meste a v okolí materskej školy, a tým sa zvýši bezpečnosť detí - účastníkov cestnej premávky.

Ďakujeme. Jana Kapustová, triedna učiteľka

Do galérie Beseda s príslušníčkou mestskej polície boli pridané fotografie.