2020/2021

Vyhlásenie o preukázaní 2% 

Mikuláš v našej MŠ

Dňa 07.12 .2020 zavítal do našej materskej školy ako každý rok Mikuláš ,a aj keď prišiel bez čerta a bez anjela, deti boli veľmi šťastné ,že napriek vírusu Covid 19 ,bolo toto spoločné stretnutie sa s Mikulášom umožnené. Navštívil každú triedu zvlášť ,deti ho vítali pesničkami a básničkami ,niektoré aj tančekmi. Na záver nechal deťom prichystané balíčky s dobrôtkami a sľúbil, že ak budú poslušné a usilovné , určite príde opäť o rok do našej materskej školy.


Zapísala : A. VojčickáKoľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Už tretí rok prebieha v predvianočnom čase celoslovenský charitatívny projekt " Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?", do ktorého sa zapojila tento rok aj naša škôlka . Je to krásny projekt, ktorý sa nesie v duchu radosti z obdarovania a potešenia seniorov vo vrútockom Domove dôchodcov a tiež prejavenia spolupatričnosti, úcty a lásky k človeku. V tomto projekte rodičia, deti, pedagógovia, členovia rodín napĺňajú spoločnými darčekmi krabice od topánok niečím teplým , voňavým , mäkkým, sladkým , užitočným hrejivým a milým pre potešenie našich babičiek a deduškov. Zapojili sme sa s láskou do tejto akcie , aby sme šírili úžasné, krásne a humánne myšlienky medzi deťmi a dospelými v našom meste.

Srdečne ďakujeme všetkým ľudom , rodičom s deťmi , ktorí sa radi zapojili do tohto jedinečného projektu.

Napísala : A.Vojčická


Oblečme sa do jesene

Jeseň je jedným z najkrajších ročných období. Okrem nádherných farebných padajúcich listov nám príroda ponúka aj množstvo ďalšieho materiálu na prírodné tvorenie. V našej MŠ sa počas celého mesiaca november mohli šikovné deti s rodičmi zapojiť do súťaže "Jesenné tvorenie detí s rodičmi". Svoje kreatívne výtvory priniesli do MŠ, ktoré boli vystavené v šatniach jednotlivých tried. Každé dieťa, ktoré sa zapojilo do súťaže, bolo odmenené sladkosťou.

Za MŠ : Iveta Ločajová

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty ku všetkým starším ľuďom. Počas týchto dní sme si aj v našej materskej škole s úctou a láskou spomenuli na svojich starých rodičov, na veselé zážitky s nimi, pretože práve tie pre deti veľa znamenajú. S mnohými starkými sa stretávame na spoločných besiedkach, ktoré spoločne pripravujeme. Tento rok je však veľmi náročný nielen pre vás, starších, ale aj pre nás, mladších. Prekvapila nás pandémia, ktorej všetci, bez rozdielu veku, musíme čeliť.

Milí starí rodičia, vaše vnúčatká na vás nezabudli a v každej triede pre vás usilovne pripravovali darčeky. Veríme, že vás potešia a že sa čoskoro budeme môcť opäť stretávať.

Zapísala: Kišová Miroslava

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť " a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti


Jesenný športový deň

Jesenný športový deň

Dňa 22.09.2020 sme na školskom športovom ihrisku pripravili deťom pohybové aktivity

a súťaže pri príležitosti EÚ týždňa športu .Deti súťažili v štyroch hlavných disciplínach :

-prekážková dráha, skok vo vreci, hod loptičkou na cieľ, člnkový beh s lyžičkami a vajíčkom.

Vo všetkých disciplínach si rozvíjali motorické, výkonnostné, vôľové schopnosti

a kompetencie .Pri športovaní prejavovali radosť, spolupatričnosť ,súťaživosť , a citové

vyžitie z pohybu. Všetky deti boli odmenené medailou a zdravou dobrotou.

Zapísala : A. Vojčická

Na výstave v Kriváni

Na výstave v Kriváni

Pri príležitosti Dní mesta Vrútky sa konal II. ročník výstavy pod názvom Farmársky deň.

Záhradkári pripravili výstavu ovocia, zeleniny, kvetov, kaktusov, ba i včelárskych výrobkov.

Výstavy sa zúčastnili aj naši predškoláci v sprievode svojich pani učiteliek, síce v rúškach, ale predsa. Deti boli očarené množstvom rôznych druhov ovocia a zeleniny, obrovských tekvíc i húb. Milí usporiadatelia nás ponúkli vlastnoručne dopestovanými zdravými pochúťkami.


Zapísala: M. Kišová

Šarkaniáda

Šarkaniáda

Zamestnanci CVČ Domino nás v prichádzajúcom jesennom období pozvali na svoju Šarkaniádu. Deti súťažili o najkrajšie vyrobeného a najvyššie lietajúceho šarkana, víťazi boli odmenení peknými pastelkami a diplomom.

Za najkrajšieho šarkana boli ocenené tieto deti: 

 1.miesto - Odhrán Browning

2. miesto - Katarína Paukovičová a Timea Žilková

Za najvyššie lietajúceho šarkana boli ocenení : 1. miesto - Katarína Paukovičová

2. miesto - Matej Mikuláš

3. miesto - Veronika Dikošová


Zapísala: Kišová M.