2017/2018


Týždeň detských radostí

V rámci "Týždňa detských radostí" bolo spomedzi množstva pripravených aktivít na školskom dvore aj kreslenie kriedou namočenou v mlieku. Táto technika bola pre nás nová, no veľmi sa nám páčila. Mokrá krieda sa hladko kĺzala po kartóne a tak sme mohli aj v stoji poľahky vytvárať pestrofarebné obrazy rozkvitnutých lúk tak, ako praví umelci.

Návšteva hvezdárne

Začiatkom júna sme s predškolákmi navštívili Astronomickú pozorovateľňu na GVPT v Martine. Vyše hodinovým programom nás milo a priateľsky sprevádzal tamojší profesor, pán Ivan Šabo. Najprv nám ukázal rôzne hračky a pokusy založené na princípe fyzikálnych zákonov. Tie sme si mohli aj sami vyskúšať a veľmi sa nám páčili. Potom nám jednoduchou, ale pútavou videoprezentáciou priblížil existenciu a fungovanie vesmíru. Okrem množstva zaujímavých vecí sme sa dozvedeli napríklad aj to, že každý večer, okolo 21:00 hod., môžeme nad Martinskými hoľami voľným okom vidieť žiariacu planétu Venušu. No a aby sme si vedeli predstaviť, ako vyzerá také profesionálne pozorovanie, vzal nás pán profesor do miestnosti s pohyblivou kupolou. Tam sme mali možnosť pozrieť sa do naozajstného obrovského ďalekohľadu a vidieť až ďaleko, do oblakov. Pán profesor nás za aktivitu odmenil cukríkom a pochválil nás za šikovnosť. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu o rok.

Deň mlieka

V našej materskej škole si deti tento deň pripomenuli výstavkou prác z obalov z mliečnych výrobkov, ktoré si spolu so svojimi rodičmi deti vyrábali doma. O veselosť, kreativitu a dobré nápady nebola núdza.

Všetky deti so svojimi mlieko-tvormi boli odmenené malým darčekom a mliečnou sladkosťou. Rodičom ďakujeme, že si našli čas na vyrábanie spolu s deťmi a zapojili sa do našej súťaže.

Lívia Čechová

Falck

Profesionálna záchranárka pani Bc. Daša Chlapíková z Falck záchranná a.s. stanica RLP vo Vrútkach, porozprávala našim predškolákom o práci záchranárov. Deti si prezreli záchranné vozidlo a jeho vybavenie, spoločne si vyskúšali rôzne druhy znehybnenia končatín aj celého tela a prenos zraneného. Dozvedeli sa množstvo zaujímavostí z každodennej práce záchranárov. Počas besedy mali deti možnosť vidieť aj výjazd záchranárov do terénu.

Ďakujeme im za ich profesionalitu a čas, ktorý nám venovali.

Za MŠ: Iveta Ločajová

Plavecký výcvik

Naši predškoláci v dňoch od 23. 04. 2018 - 07. 05. 2018 absolvovali plavecký výcvik. Malí plavci počiatočný strach z vody rýchlo prekonali po zvládnutí elementárnych plaveckých prvkov, ako ponáranie sa, splývanie, dýchanie do vody a skok do vody. V posledný deň výcviku deti predviedli všetko, čo sa naučili. Radosť mali nielen z diplomov, ale aj zo zvládnutých plaveckých zručností. Plavecký výcvik organizujeme pravidelne, čím vytvárame pozitívny vzťah k jednotlivým druhom športu a zároveň vedieme deti k zdravému životnému štýlu.

Za MŠ: Iveta Ločajová

Deti, bicykel a doprava 

Centrum voľného času DOMINO vo Vrútkach dňa 29.05.2018 organizovalo detskú dopravnú súťaž pre deti predškolského veku z MŠ. Deti súťažili v dvoch štvorčlenných družstvách v zložení 2 chlapci a 2 dievčatá, v praktickej a teoretickej časti. Prekonávali prekážky stimulujúce rôzne situácie v cestnej premávke na bicykli a kolobežke. Jazda zručnosti na bicykli a kolobežke spočívala v absolvovaní prejazdu jednotlivých prekážok prekážkovej dráhy. V teoretickej časti bolo úlohou detí poznať základné časti bicykla a dopravné značky pre cyklistov a chodcov.

V súťaži sme obsadili 2. a 4. miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme.

Za MŠ: Iveta Ločajová

Návšteva ZUŠ F. Kafendu (hudobno - dramatické predstavenie , výtvarné tvorivé dielne) - 9.5.2018

Deti zo všetkých umeleckých odborov ZUŠ vo Vrútkach si pre našich predškolákov pripravili krásne dopoludňajšie vystúpenie s názvom "Rozprávkovo". V predstavení sa striedal prednes poézie a prózy so spevom, tancom a hrou na hudobných nástrojoch. Celé vystúpenie sme sledovali v tichosti, so záujmom a nadšením. Šikovných žiakov sme odmenili dlhým hlasitým potleskom.

Po predstavení sme sa rozdelili do dvoch tried. V každej z nich sme tvorili niečo iné. Jedna skupinka si obkresľovaním, strihaním a lepením vyrobila anjelika a druhá si kreslením rôznymi pastelmi dotvorila vopred pripravenú maketu mačičky. Odmenou nám bola pochvala od pani učiteliek, sladký cukrík a naše krásne hotové výrobky.

Deň zúbkov - 19.4.2018

Začiatkom tohto roka sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Veselé zúbky. Na to, aby sme splnili podmienky pre úplnú registráciu, sme potrebovali prežiť taký "zúbkový deň" v našej škôlke. A tak sme si ho v spolupráci so sieťou lekárni Dr. Max aj urobili. S pomocou inštruktáže, makiet, pomôcok, pesničiek a pracovných listov sme sa naučili, ako zúbok vyzerá, z čoho sa skladá, ako sa treba oň starať, ako si ho máme správne čistiť a čo mu najviac škodí. Každý z nás dostal od tety lekárničky zubnú kefku ako odmenu za šikovnosť. Hoci sme napokon súťažný projekt nevyhrali, prežili sme zaujímavé náučné dopoludnie a teraz už dobre vieme, ako sa máme o svoje zúbky čo najlepšie starať.  

Tajomstvo lesa

Besedu začala rozprávaním o lese pani Mgr. Alena Badurová z NP - Malá Fatra. Porozprávala našim predškolákom čo je les a čo ho tvorí, že je domovom zvierat, vtákov a aký význam má pre človeka.

Na záver besedy sa deti zahrali hru " Strom je veľký dom ". Prostredníctvom hádaniek a obrázkov zvierat, deti umiestňovali jednotlivé zvieratá, vtáky a hmyz na strom a pod strom.

Za MŠ : Iveta Ločajová

Deň vody

Dňa 22.03. 2018 sme si v našej materskej škole pripomenuli Svetový deň vody prostredníctvom rôznych aktivít. Deti sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o vode, o dôležitosti šetrenia vodou i o kolobehu vody v prírode. V aktivite Malý záhradník rozvíjali praktické činnosti v kútiku živej prírody, presádzali kvety, sadili rôzne druhy semien. V priebehu nasledujúcich dní pri starostlivom zalievaní pozorovali proces klíčenia rastliniek.

Za kolektív MŠ zapísala M. Kišová

Lyžiarský výcvik

V dňoch od 15.1.2018 - 19.1.2018 naši predškoláci absolvovali lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Yeti s.r.o. Snowland vo Valčianskej doline. Počas týždňa sa deti naučili pohybovať na svahu bez strachu a zábran, osvojili si základný postoj na lyžiach, chôdzu na lyžiach, sklz na lyžiach v rozšírenej stope, priamy zjazd na lyžiach, pády a vstávanie na lyžiach, správne držanie tela a bezpečné správanie na svahu. Posledný deň lyžiarskeho výcviku v piatok bol ukončený pretekom v slalome na lyžiach. Na svah prišli aj rodičia povzbudiť svoje deti v súťažení. Všetky deti boli odmenené diplomom a sladkou odmenou.

Za MŠ : Iveta Ločajová

Divadelné predstavenie- detektív Očko

Po vianočných prázdninách vo štvrtok 11.1.2018 do materskej školy zavítal detektív Očko. Našťastie sa deťom nestratilo nič, ale musel vyriešil záhadu v rozprávke, kde každému zvieratku niečo zmizlo. Za pomoci detí sa celá rozprávka šťastne rozprávkovo skončila a v pamäti detí zostanú milé spomienky na divadelné predstavenie.

Lívia Čechová

Ako sa zvieratá pripravujú na zimu

Tak, ako sa ľudia pripravujú na zimu aj zvieratá v prírode si robia zásoby na zimné obdobie. Takto začala rozprávanie pani Mgr. Alena Badurová z NP - Malá Fatra dňa 19.12.2017 našim predškolákom. Porozprávala deťom o zvieratách, ktoré žijú vo voľnej prírode a zdôraznila potrebu pravidelnej starostlivosti o zvieratá v zime. Deti správne charakterizovali základné vlastnosti zvierat, spoznávali miesto výskytu a spôsob ich života.

Na záver besedy si každé dieťa vyrobilo vlastný atlas zvieracích stôp.

Za MŠ: Iveta Ločajová

Mikuláš a čert v našej MŠ 

Od skorého rána deti z našej škôlky očakávali Mikuláša. A dočkali sa. Prišiel spolu so svojim pomocníkom čertom. Deti dostali sladkú odmenu za pieseň alebo riekanku. I štedrý pán primátor mesta Vrútky Ing. Miroslav Mazúr v tento deň osobne zavítal do našej škôlky a tiež priniesol balíčky pre deti. A predvianočná radostná atmosféra tak zavítala medzi nás.

zapísala: Miroslava Kišová

Dňa 16.11. 2017 navštívil našu materskú školu známy detský pesničkár a zabávač, Viktor Guľváš, vlastne Ujo Viktor so svojim programom pre materské školy. Deti si s ním nielen zaspievali, ale sa aj aktívne zapojili hrou, napodobňovali, hádali, tancovali a cvičili na jeho milé piesne, ktoré nie sú deťom neznáme. Hudobno - zábavný program sa všetkým veľmi páčil. Nakoniec zaznel hlasný potlesk.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie, Ujo Viktor!

Do galérie Ujo Viktor so svojim programom pre materské školy boli pridané fotografie.

Šarkaniáda

V utorok popoludní 17.10.2017 ožil školský dvor a ihrisko Spojenej školy deťmi a šarkanmi.Slniečko ešte poslalo posledné teplé jesenné lúče a deti aj bez väčšieho vetra, ale predsa,mohli sa tešiť z lietajúcich šarkanov. Odmenené medailou sa občerstvili jabĺčkami a čajom z ovocia, keďže počas celého týždňa sme si rozprávali o zdravej výžive a pripomenuli si Deň jablka. Kto bol už unavený z behania so šarkanom, mohol si vyrobiť niečo z pripraveného jesenného materiálu na terase triedy. Nakoniec odletel aj posledný šarkan a my sa tešíme na nasledujúcu jeseň a dúfame, že priletí aj vietor.

Lívia Čechová

Deň jablka a zdravej výživy

Veľmi dôležitým krokom k dobrému a kvalitnému životu je zdravá výživa. Preto sme si v našej materskej škole pripomenuli zdravú výživu a to 16. októbra Svetový deň výživy a 21. októbra Deň jablka. Každá trieda sa zapojila do aktivít a vytvorila niečo originálne. Deti si pochutnávali na rôznych odrodách jabĺk, na ovocí a zelenine, ktoré v tomto čase môžeme nájsť v záhradách. Z jabĺk pripravili chutný čaj, jablká sušili aj odšťavovali i výtvarne spracovali rôznymi technikami.

Zapísala Miroslava Kišová uč D. triedy

Divadlo " Narcis ".

Dňa 10.10.2017 sa naši predškoláci zúčastnili bábkového divadla " Narcis "z Prahy v priestoroch telocvične Spojenej školy na Ul. M. R. Štefánika 1, Vrútky.

Deti mali možnosť vidieť veselý program, kde bábky "Marionety " hrali na hudobných nástrojoch, spievali a predvádzali rôzne akrobatické kúsky.

Za MŠ : Iveta Ločajová

Svetový deň zvierat

Štvrtý október bol v roku 1931 vyhlásený za Svetový deň zvierat v boji na ochranu ohrozených druhov. V súčasnosti sa vzťahuje na všetky druhy zvierat našej planéty. My, deti, vnímame najviac zo všetkých zvieratiek tie, ktoré chováme doma. Chodíme s nimi von, kŕmime ich alebo naťahujeme na ruky.

V škôlke sme sa rozhodli pripomenúť si tento milý sviatok výrobou rôznych zvieratiek. Využili sme pri tom prírodniny, stavebnice či odpadový materiál. Na tému "Moje obľúbené zvieratko" si každá trieda vyrobila svoj vlastný projekt - niektorí strihali, lepili, vyfarbovali, iní zas skladali, odtláčali či maľovali.

Pomocou doplnkových edukačných aktivít sme sa naučili, že sa ku všetkým zvieratkám, či už domácim, hospodárskym, voľne žijúcim alebo exotickým, musíme správať nielen priateľsky, ale najmä s rešpektom a s rozvahou. Uvedomili sme si, ako nám svojou hravosťou a prítulnosťou spríjemňujú chvíle a dodávajú pocit ochrany a bezpečia.

Jesenný športový deň

Pekný slnečný deň vylákal deti ísť si zasúťažiť na športové ihrisko v areáli Spojenej školy na Ul. M. R. Štefánika 1, Vrútky. Dňa 28.09.2017 deti súťažili v behu cez prekážky, v skoku vo vreciach, v hode loptičkou do terča a zvládli aj lezenie cez tunel.

V týchto jednotlivých disciplínach deti prejavili radosť z pohybu a veľkú snahu si zasúťažiť a byť čo najlepší. Odmenené boli všetky deti medailou a sladkosťami.

Tento deň sa možno stal aj motiváciou pre pohyb a športovanie vo voľnom čase spolu s rodičmi. Pekné slnečné dni v jeseni ešte neskončili a kto chce veru zdravie mať, musí veľa športovať.

Za MŠ: Iveta Ločajová

Do galérie Jesenný športový deň boli pridané ďalšie fotografie.