Školský rok 2016/2017

Falck záchranná a.s. stanica RLP

Falck záchranná a.s. stanica RLP vo Vrútkach ako každý školský rok, tak aj tento privítala našich predškolákov dňa 14.06.2017 na besede.

Záchranárka Bc. Dáša Chlapíková mala pre deti pripravené rôzne modelové situácie, ktoré si mohli vyskúšať. Oboznámili sa s interiérom záchranného vozidla a formou zážitkového učenia mohli vidieť, ako sa poskytne prvá pomoc pri poraneniach rôzneho druhu.

Za MŠ: Iveta Ločajová 

Habakuky

Kto by nemal rád rozprávky, rozprávkové postavy a čaro rôznych rozprávok ?

My sme sa do takejto rozprávkovej dedinky s názvom " HABAKUKY " na Donovaloch vybrali s našimi predškolákmi na celodenný výlet dňa 15.06.2017. Návšteva rozprávkovej dedinky nás vtiahla do originálnej atmosféry slovenských rozprávok od spisovateľa Pavla Dobšinského. Fantázia a hravosť číhala na každom rohu. Či to už bola originálna rozprávková architektúra, interaktívne divadelné predstavenie, alebo ukážky ľudových remesiel. Po dlhom putovaní po rozprávkovom svete " za siedmimi horami a siedmimi dolami " si deti v miestnej "HODOVNI " pochutili na chutnom obede. Deti zažili neopakovateľné chvíle v rozprávkovej dedinke.

Za MŠ: Iveta Ločajová

Deti, bicykel a doprava.

Dňa 30.5.2017 sa naši predškoláci : Juraj Herle, Lukáš Perička, Timea Tóthová, Sára Bobeková, zúčastnili nultého ročníka detskej dopravnej súťaže.

Cieľom súťaže bolo overovať vedomosti a schopnosti detí - cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a v technike jazdy. Prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke.

Organizátorom súťaže bolo CVČ Domino vo Vrútkach.

Deti súťažili v štvorčlenom družstve : v jazde zručnosti na bicykli - súťažiaci na bicykli prekonávali prekážky simulujúce rôzne situácie v cestnej premávke, v technickej zručnosti a v poznaní základných dopravných značkách.

Predškoláci sa umiestnili na 2. mieste a boli odmenení peknými plyšovými rozpávkovými hračkami.

Srdečne všetkým blahoželáme za úspešnú reprezentáciu našej MŠ.

Za MŠ: Iveta Ločajová

TÝŽDEŇ DETSKÝCH RADOSTÍ

Deti z našej materskej školy počas týždňa detských radostí od 29. mája do 2. júna 2017 sa zúčastnili nasledovných aktivít:

29.5.(pondelok) - absolvovali dlhšiu vychádzku do okolia MŠ, ktorá bola spojená s pohybovými aktivitami a súťažami vo voľnej prírode.

30.5.(utorok) - maľovali na školskom dvore farebnými kriedami na chodník, temperovými farbami na kartón, vyskúšali si i netradičné maľovanie na potravinovú fóliu.

31.5.(streda) - športovali na školskom ihrisku, prekonávali rôzne súťažné disciplíny, za ktoré získali diplom a sladkú odmenu.

1.6.(štvrtok) - našu materskú školu navštívili herci z divadla Hoki-Poki a svojim predstavením "Chlebík" názorne ukázali ako chlieb vzniká od semienka až po upečenie v peci. Po predstavení deti spoločne s pani učiteľkami obedovali na školskom dvore. Výborný guláš chutil všetkým.

2.6.(piatok) - ochutnávali zdravé dobroty, ktoré im pripravili pani učiteľky v podobe švédskych stolov z ovocia, zeleniny a cereálií. Príjemnú atmosféru vytvárala aj výzdoba a hudba.

Za MŠ: Mgr. Oľga Šimkovičová

"MLIEKOTVORY" v materskej škole. 

Dňa 26.05.2017 bola v našej materskej škole vyhlásená súťaž o najkrajšieho, najvtipnejšieho, veselého, smiešneho "MLIEKOTVORA" vyrobeného doma . Do súťaže sa zapojilo 23 detí spolu s rodičmi. Všetky vytvorené "MLIEKOTVORY" boli najkrajšie, najvtipnejšie, veselé a smiešne a z tohto dôvodu vyhrali všetci súťažiaci. Deti boli obdarené rovnakými cenami.

Romana Kubičková, učiteľka MŠ 

Oslávila štyridsiatku

Za dverami sa ozýva detský džavot, smiech a vrava, počuť buchnutie drevených kociek, sem-tam aj nejakú tu škriepku, búchanie riadikov a hrnčekov v kuchynke, spev a veselé hranie na bubon či zvonkohru. Ale niekedy je za tými dverami úplné ticho a počuť iba čítanie rozprávky a spokojné oddychovanie detských unavených telíčok. Ak myslíte, že hovorím o materskej škole, uhádli ste. Toto všetko a ešte všeličo zaujímavé sa odohráva za dverami a múrmi materskej školy pri Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika 1 už celých štyridsať rokov.

Materská škola "Štvorlístok" svoje 40. výročie otvorenia oslávila slávnostnou akadémiou v Kine 1. máj vo Vrútkach dňa 18.mája 2017. Viac ako hodinové vystúpenie detí bolo odmenené dlhým aplauzom hostí, rodičov, starých rodičov, skrátka všetkými prítomnými v plnom kine.

Prvého októbra pred štyridsiatimi rokmi vo Vrútkach otvorili prvú materskú školu pomenovanú MŠ Centrum. Jej prvou riaditeľkou bola Viera Lvončíková a zapísaných v nej bolo 148 detí. Potom bola premenovaná na MŠ 1.čsl. brigády a od roku 1992 do roku 2005 bola vo funkcii riaditeľky Oľga Kolářová. Ďalšou zmenou prešla MŠ zlúčením so ZŠ na Ul. M. R. Štefánika 1 v roku 2006 a poslednou zmenou zlúčením ZŠ s MŠ na Ul. M. R.

Štefánika 1 s Gymnáziom J. Cígera Hronského v roku 2015. Súčasnou riaditeľkou Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika 1 je pani PaedDr. Erika Repková.

Napriek toľkým zmenám materská škola zostáva inštitúciou, kde dominuje detská hra, radosť, spokojnosť detí a dúfame, že aj spokojnosť rodičov. Pani učiteľky sa snažia rozvíjať osobnosť každého dieťaťa, podnecovať ju k tvorivosti, rozvíjať poznanie, fantáziu, estetické cítenie a sociálne vzťahy. Štyridsať rokov materská škola vychováva a vzdeláva deti mesta Vrútky i deti z blízkeho okolia. Len ťažko by sa dalo spočítať koľko detí vychovali pani učiteľky za dlhé obdobie jej fungovania. Všetkým patrí za ich obetavosť, porozumenie a lásku veľká vďaka.

Prajem si však, aby deťom, ktoré budú odchádzať z našej materskej školy aj v budúcich rokoch, ako zrelí školáci pripravení na školu, zostali v pamäti milé a veselé spomienky, a s radosťou by spomínali na krásny škôlkarsky čas prežitý v našej materskej škole.

Lívia Čechová

Divadelné predstavenie

Dňa 27. apríla 2017 prišli do materskej školy herci z Divadla Príbeh zo Žiliny. Deťom zahrali krásne a poučné divadelné predstavenie O pyšnej princeznej. Deti sa dozvedeli, že pýcha je veľmi zlá vlastnosť. V závere veselého a napínavého vystúpenia sa princezná polepšila. Spokojné deti šikovným hercom radostne poďakovali za krásny umelecký zážitok potleskom.

Janka Kapustová, triedny učiteľ

 Dobrodružstvá kvapiek

Tri kamarátky : VO - DI - ČKA, ktoré boli červenej, žltej a zelenej farby, si veselo plávali v oceáne... Ale jedného dňa, každá z nich zažila dobrodružstvo.

Takto začala rozprávať príbeh pani Ing. Gabriela Kalašová z NP - Veľká Fatra našim predškolákom na besede dňa 12.04.2017. Prostredníctvom rozprávkového príbehu sa deti oboznámili o kolobehu vody v prírode. Osvojili si novú pieseň " Ako vznikajú mraky " a spoločne si zatancovali vodný tanec. Na záver besedy si vyfarbovali príbeh o kvapkách.

Za MŠ: Iveta Ločajová

U nás taká obyčaj ......

V mesiaci marec sa dňa 24.3.2017 deti z tried "C" a "D" zúčastnili tematickej výstavy tradičných masiek a kostýmov.

Za MŠ : Iveta Ločajová

Návšteva školskej knižnice Štoplík

V našej materskej škole sa snažíme v rámci výchovno - vzdelávacích činností o to, aby deti získavali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. Preto každý rok navštevujeme v mesiaci marec našu školskú knižnicu Štoplík, v Spojenej škole na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach. Aj týmto spôsobom sa snažíme vytvárať u detí vzťah ku knihám.

Zapísala: Miroslava Kišová

Do galérie Návšteva školskej knižnice Štoplík boli pridané fotografie.

Predškoláci u prvákov

V stredu dňa 29. 3. 2017, naši predškoláci z tried C a D, navštívili svojich kamarátov v ZŠ Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach.

Na otvorenej hodine, ktorú pripravili šikovné pani učiteľky sa žiaci učili písmenko G. Škôlkari spolu s prvákmi vyhľadávali známe písmenká, počítali, hádali hádanky, čítali obrázky, dokonca si vyskúšali aj písanie kriedou na tabuľu. Zistili, že to vôbec nie je ťažké... Ba zvládli aj vypĺňanie pracovných listov !
Na záver prváci obdarili škôlkarov milým darčekom - papierovým zvieratkom, a predškoláci im za ich šikovnosť darovali záložky do knihy.

No o pár dní sa do veľkej školy opäť vrátia, nie však na otvorenú hodinu, ale na ZÁPIS DO PRVEJ TRIEDY.

Zapísala: Miroslava Kišová

Do galérie Predškoláci u prvákov boli pridané fotografie.

Vychádzka do prírody

Jarné slnečné lúče vylákali deti z MŠ pri Spojenej škole, M. R. Štefánika vo Vrútkach na vychádzku do okolitej prírody. Pozorovali prebúdzajúce sa stromy a kríky, ich vetvičky, prvé jarné kvety v záhradkárskej osade neďaleko Belejovej lúky. Ich pozornosť sa sústredila i na lietajúce včely, čmeliakov a drobný hmyz.

Za MŠ: Mgr. Oľga Šimkovičová

Do galérie Vychádzka do prírody boli pridané fotografie.

Plavecký výcvik

V dňoch od 20.02. - 24.02.2017 naši predškoláci z tried " C " a " D " absolvovali plavecký výcvik v AQUARELAXE v Dolnom Kubíne.

Deti sa počas celého týždňa naučili pohybovať vo vodnom prostredí, bez strachu a zábran, rozvíjali si základné plavecké zručnosti a posilňovali si imunitný systém.


Za MŠ : Iveta Ločajová

Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

Búdka pre vtáčiky

Aj keď slniečko už klope na okná, deti našej materskej školy dobre vedia, že v zime sa treba postarať o zvieratká a vtáčiky. Na triedach si deti spoločne zhotovili búdky podľa vlastnej fantázie. Niektoré zostali v interiéri MŠ ako súčasť výzdoby a niektoré visia na balkónoch tried a na stromoch v školskom areáli. Deti dosypávajú vtáčikom semienka a už teraz sa tešia na ich jarné koncerty v korunách rozkvitnutých stromov.

Lívia Čechová

Do galérie Búdka pre vtáčiky boli pridané fotografie.

Fašiangový karneval

"Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde ..." aj tieto slová piesne sa ozývali popoludní 16.februára v telocvični Spojenej školy, kde deti materskej školy s pripraveným programom otvorili karneval masiek od výmyslu sveta. Veselý tanec a zábavu striedali súťaže detí s rodičmi ocenené pripravenou sladkou odmenou a spoločne sme si pochutnali aj na fašiangových šiškách. Na záver všetky detské masky dostali malý balíček a veľké masky - teda masky rodičov - boli odmenené trochu väčším balíčkom.

Fašiang sa už kráti a my sa tešíme na karneval opäť o rok.

Lívia Čechová

Do galérie Fašiangový karneval boli pridané fotografie.

Divadelné predstavenie v materskej škole

Dňa 15.2.2017 navštívili našu materskú školu herci zo Žiliny, z Bábkového divadla Na hojdačke. Škôlkárom zahrali Divadelné predstavenie Na Zemi, dobre mi s enviromentálnym zameraním.

Vhodnou formou deťom pripomenuli, že naša Planéta Zem - náš domov - je nádherná, ľúbime a ochraňujeme ju. Máme zdravé zelené lesy s množstvom vtáctva. Nesmieme ju znečisťovať odpadkami. Tie patria do koša. Spolu s herečkami si deti upevnili poznatky o triedení odpadu a ochraňovaní prírody.

Spolupráca s obecenstvom sa všetkým veľmi páčila.


Janka Kapustová, učiteľka tr. A

Do galérie Divadelné predstavenie v materskej škole boli pridané fotografie.

Lyžiarsky výcvik predškolákov vo Valčianskej doline

Začala nám konečne poriadna lyžiarska sezóna. Na horách aj v nížinách nasnežilo. Vo Valčianskej doline v lyžiarskom stredisku Snowland boli ideálne podmienky na lyžovačku.

Lyžiarsky výcvik sme začali v týždni od 9. 1. do 13.1. 2017. Pod vedením inštruktorov z Yetilandu si deti mali možnosť zábavnou, hravou formou osvojiť správnu techniku lyžovania. Kurz sme úspešne dokončili súťažou v slalome. Deti prišli povzbudiť aj rodičia. Úspechom bolo, že i deti ktoré stáli prvýkrát na zjazdovke zdolali svah aj jazdu na vleku.

Za MŠ zapísala:Miroslava Kišová uč. D. triedy

Do galérie Lyžiarsky výcvik predškolákov vo Valčianskej doline boli pridané fotografie.

Vianočné vystúpenie v zariadení SENIOR

V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov vo Vrútkach, pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov dňa 14. 12. 2016 vystúpili deti z našej MŠ s pásmom vianočných básní, piesní a tancov, čím potešili milých klientov žijúcich v tomto zariadení.

Za MŠ zapísala Miroslava Kišová

Do galérie Vianočné vystúpenie v zariadení SENIOR boli pridané fotografie.

Vianoce v našej škôlke

V decembri sa v materskej škole uskutočnila medzitriedna súťaž výzdobu v MŠ. Vznikli takéto zaujímavé, nápadité a prekrásne práce detí a učiteliek materskej školy.

Želáme Vám krásne a pokojné Vianoce!

Janka Kapustová, učiteľka MŠ

Do galérie Vianoce v našej škôlke boli pridané fotografie.


Vianočný koncert pre deti materských škôl

V tomto peknom adventnom čase, v očakávaní najkrajších sviatkov roka, boli v predškolskom veku z našej materskej školy pozvané na Vianočný koncert, ktorý pre nás pripravili deti zo ZUŠ F. Kafendu vo Vrútkach. A tak nám 7.12.2016 spríjemnilo dopoludnie vystúpenie malých hudobníkov, spevákov, tanečníkov a recitátorov, ktorí pre nás vykúzlili tú krásnu vianočnú atmosféru. Ďakujeme a tešíme sa aj na ďalšie spoločné stretnutia.

Zapísala :Andrea Vojčická

Do galérie Vianočný koncert pre deti materských škôl boli pridané fotografie.

Mikuláš v materskej škole

Aj do materskej školy zavítal Mikuláš s anjelom a čertom. Za krátku básničku obdaroval deti sladkým balíčkom.

Za MŠ: Kubičková Romana

Do galérie Mikuláš v materskej skole boli pridané fotografie.

Pečenie a zdobenie medovníkov v CVČ - Domino

Dňa 29.11. 2016 sme srdečne prijali pozvanie do CVČ - Domino na predvianočné pečenie medovníkov. Pracovníčky Domina pripravili milé dopoludnie pre našich predškolákov, kde sa dozvedeli postup prípravy cesta na medovníky, ako správne z cesta vykrajovať formičkami, ako sa pečú a zdobia, čo bolo pre deti zábavné a poučné. Hotové medovníčky sme dostali ako darček. Príjemná vôňa, ktorá sa šírila Dominom a predvianočná atmosféra vyčarila deťom úsmevy na tvári, veď sa už všetci tešíme na vytúžené Vianoce.

Za kolektív MŠ zapísala Miroslava Kišová tr. uč. D. triedy.

Do galérie Pečenie a zdobenie medovníkov v CVČ - Domino boli pridané fotografie.

O medvedici, ktorej dali meno ochranári z NP - Veľká Fatra, predškolákom dňa 25.11.2016 porozprávať Ing. Gabriela Kalašová.

Deťom porozprávala, ako sa medvedica narodila uprostred zimy v brlohu a čo všetko prežila so svojou mamou v prírode, od jari až do zimy. Prostredníctvom interaktívnej tabule a obrázkami, ktoré ukladali na strom, ktorý predstavoval štyri ročné obdobia sa deti dozvedeli veľa zaujímavé o živote medveďov. Na záver si spoločne zatancovali na pieseň " Medveďku, daj labku " a od tety

Gabiky dostali obrázky medvedíkov, ktoré si spoločne vyfarbovali.

Za MŠ : Iveta Ločajová

Do galérie Medvedica Fatra boli pridané fotografie.

Deň materských škôl

Mesto Vrútky v spolupráci s okolitými materskými školami spoločne oslávili Deň materských škôl, ktorým si pripomíname vznik materských škôl na Slovensku. V našom meste sa oslava tohto dňa konala 15. 11. 2016 v Kine 1. Máj. I naša materská škola prispela k pestrému programu v podaní šikovných predškolákov. Deti vystúpili s pásmom ľudových piesní a tancov, pričom po prvýkrát mali možnosť zažiť chvíľu slávy na pódiu. Program bol venovaný rodičom, priateľom a známym našich detí, ako aj širokej vrútockej verejnosti.

Zapísala Miroslava Kišová

Do galérie Deň materských škôl boli pridané fotografie.

Divadelné predstavenie- Príbeh jedného rytiera

Chceli by ste vedieť ako sa kedysi žilo na hrade a pod hradom?Naše deti sa to dozvedeli 15. novembra, kedy si pozreli divadelnú rozprávku v materskej škole - Príbeh jedného rytiera. Medzi deti prišiel rytier Gaston de Camargue v plnej zbroji aj so svojou hradnou pani Helen. Všetko by bolo ako v rozprávke, keby neprišiel aj dobyvačný a zlý rytier Alfonz, ktorý si zaumienil získať hrad. Našťastie sa hradným obyvateľom a poddaným hrad podarilo zachrániť, a zlého rytiera zahnať na útek. Deťom v hľadisku vôbec neprekážalo, že sú poddaní, pretože ich kamaráti na hrade boli skvelí hradní páni a vyslúžili si ich obdiv a potlesk. Dokonca po statočnom boji a ochrane hradu bol udatný "paloš" - záchranca hradu - pasovaný na rytiera. 

 Lívia Čechová, uč. MŠ

Do galérie Príbeh jedného rytiera boli pridané fotografie.

Svetový deň zvierat

4.10.2016 sme si s našimi najmenšími pripomenuli "Svetový deň zvierat". Deti spolu s pani učiteľkami vyrábali zvieratká z rôzneho materiálu ...

Zapísala: Romana Kubičková

Do galérie Svetový deň zvierat boli pridané fotografie.

Deň jablka

V mesiaci október je vyhlásený " Svetový deň jablka " a my sme si tento deň v MŠ, pripomenuli v týždni od 17.10. 2016 - 21.10.2016.

Pani učiteľky pripravili pre deti rôzne edukačné aktivity, v ktorých mali možnosť prejaviť svoju kreatívnosť a vedomosti o jablkách :

- vyrábali si jablká z odpadového materiálu rôznymi výtvarnými technikami

-spievali si piesne o jablkách, čítali rozprávky, ochutnávali jablká a rôzne produkty vyrobené z jabĺk / sušené jablká, džúsy, sušienky, kompóty.../

- pozorovali zber jabĺk a premeny jablone na jeseň

- rozprávanie o význame jabĺk pre naše zdravie

Ľudová múdrosť hovorí : " Každý deň jablko, od lekára ďaleko " .

Za MŠ : Iveta Ločajová

Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

Jesenné tvorivé dielne

V utorok 18. októbra sa v materskej škole zišli všetci, ktorí chceli aktívne a tvorivo stráviť popoludnie, na Jesenných tvorivých dielňach. Spoločne pracovali a vyrábali z prírodného materiálu zástupcovia troch vekových kategórií - od detí až po starých rodičov. O tom, že boli všetci zruční a tvoriví, sa môžete presvedčiť na výstavke prác v budove materskej školy a na našich fotografiách. Všetkým ďakujeme za účasť a pozývame na ďalšie pripravované akcie materskej školy. 

 Lívia Čechová

Do galérie Jesenné tvorivé dielne boli pridané fotografie.


Jesenný športový deň

Dňa 28.09.2016 sa uskutočnil v areáli školského dvora našej materskej školy Jesenný športový deň. Deti spolu s pani učiteľkami súťažili v rôznych športových disciplínach. Všetky deti zažili radosť a úspech. Na záver boli odmenené medailami a sladkou odmenou.

Zapísala: Romana Kubičková

Do galérie Jesenný športový deň boli pridané fotografie.

Predškoláci v Kasárňach SNP na Podháji

Na deň Ozbrojených síl SR, dňa 22. 9. 2016 sa otvorili brány mechanizovaného práporu, Práporu okamžitej reakcie Kapitána Janka Francisciho v Martine. Príslušníci martinského práporu privítali deti materských a základných škôl z Martina, Priekopy a Vrútok.

Pri tejto príležitosti si naši predškoláci mohli prezrieť statickú ukážku zbraní a techniky, vyskúšať si zlaňovanie, maskovanie , streľbu a ukážku sebaobrany. K prehliadke patrili aj bojové vozidlá a tanky. Deti si odniesli na pamiatku i pamätný list, ktorý udelil veliteľ útvaru, pri príležitosti Dňa ozbrojených síl SR. Deti žiarili nadšením a odniesli si veľa zážitkov z prostredia kasární.

Za kolektív MŠ zapísala Miroslava Kišová.

Do galérie Predškoláci v Kasárňach SNP na Podháji boli pridané fotografie. 

Plánované aktivity školský rok 2016/2017:

September

Plenárna rodičovská schôdza

Jesenný športový deň

Cesty za poznaním

Deň otvorených dverí v 11. Mechanizovanom prápore Martin - Podháj

Október

Jesenné tvorivé dielne

Svetový deň zvierat 4.10. - moje obľúbené zvieratko

Besiedka pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Svetový deň výživy 16.10. - Týždeň Jablka

Vystúpenie detí v zariadení Senior

Zelený strom / premeny stromu/

Fotografovanie detí /FOTOCENTRUM Šeffer/

November

Šarkaniáda

Jesenná brigáda v areáli šk. dvora

Deň MŠ na Slovensku

Bábkové divadlo - Príbeh jedného rytiera

Správa NP Malá Fatra - Zvieratá v zime /beseda, kvíz p. Kalašová/

Tajomstvo starej borovice- Lesní škriatkovia

December

Najkrajšia vianočná ozdoba- ,,čižmička" výtvarná súťaž /CVČ DOMINO/

Vianočné trhy/ Vianočné tvorivé dielne/ súťaž

Mikuláš v našej MŠ

Vianočná besiedka

ZUŠ - vianočný koncert

Január

Lyžiarsky výcvik pre predškolákov s Yetilandacademy

Zimný športový deň - Moje najrýchlejšie sane /Snowland Valča/ školský dvor

Knižnica Hany Zelinovej

Snehuliak- medzitriedna súťaž

Karnevalová maska- výtvarná súťaž /CVČ DOMINO/

Február

Karneval

Otvorená hodina v 1. roč. ZŠ

Bábkové divadlo / podľa ponuky/

Staraj sa dieťatko /starostlivosť o vtáčiky/

Marec

Knižnica Štoplík

Mesiac lesov - beseda- Správa NP Veľká Fatra

Malý záhradní (Svetový deň vody 22.3.)

Apríl

Na Juraja Zem sa otváraDeň Zeme 22.4.

Plavecký výcvik pre predškolákov

Bylinkovo / exkurzia múzeum A. Kmeťa/

Zápis detí do ZŠ

Najkrajší pozdrav pre mamičku - výtvarná súťaž /CVČ DOMINO/

Bábkové divadlo /podľa ponuky/ Príbeh O pyšnej princeznej

Máj

Falck záchranný systém

ZUŠ výtvarný, hudobný odbor

Besiedka ku Dňu matiek

Jarný športový deň na ihrisku v areáli MŠ

Najkrajší letný kvet - zvonček výtvarná súťaž /CVČ DOMINO/

Astronomická pozorovatelňa

Vláčik separáčik / súťaž s rodičmi/ (Medzinárodný deň mlieka 25.5.)

AKADÉMIA k 40.výročiu vzniku MŠ

Jún

Týždeň detských radostí:

-Bábkové divadelné predstavenie /podľa ponuky/

- guľáš na školskom dvore

- zdravá hostinka

- detská diskotéka

- deň environmentálnych hier

(Svetový deň životného prostredia 5.6.)

Rozlúčková besiedka s predškolákmi

RIO beh detí mesta Vrútky

Trojboj Turany

MDD- Vrútocké kúpalisko

Výlet predškolákov Habakuky