Školský rok 2013/2014

Divadelné predstavenie

Dňa 17.6.2014 nás v MŠ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika navštívili dvaja herci z "Divadla na traky" s veselým predstavením " O dvoch kamarátoch".

Rozprávka bola o usilovnom, pracovitom a čestnom mlynárovi Vavrovi, ktorý hľadal zakliatu slncovú pannu Luciu za pomoci svojho kamaráta kohúta Piera. Prekonával strach a s udatným srdcom zdolal aj čertov na zámku, či strašidelného čarodejníka......

Deti boli vtiahnuté do deja hrou na rytmických nástrojoch a spevom. Predstavenie bolo poučné, zábavné ale aj humorné. Všetci pri ňom prežívali radosť a citovo a emočne sa uvoľnili.


Za MŠ: Andrea Vojčická

Jarný beh mesta Vrútky

Dňa 6. júna 2014 sa deti aj našej materskej školy zúčastnili Jarného brehu mesta Vrútky. Vybrané dievčatá - Lenka Cáfalová, Denisa Jarošová, Natália Mošková, Nina Streďaková, a chlapci - Peter Belica, Juraj Burgan, Tomáš Holec a Marko Židek úspešne reprezentovali našu MŠ.

V kategórii dievčat skončila na 1.mieste Deniska Jarošová a na 3. mieste Ninka Streďaková.

V kategórii chlapcov skončil na 1. mieste Jurko Burgan.

Víťazom srdečne gratulujeme a ostatným deťom ďakujeme za reprezentáciu MŠ. Všetkým budúcim prvákom prajeme v ZŠ veľa športových, ale hlavne školských úspechov.

Za MŠ Bc. Lívia Čechová

Týždeň detských radostí

Pri príležitosti sviatku MDD sa uskutočnil v našej MŠ v čase od 2.6. do 6.6. 2014 Týždeň detských radostí. V priebehu tohto týždňa nechýbali slávnostne vyzdobené triedy a dobrá nálada. Neodradilo nás ani daždivé počasie, ktoré vládlo začiatkom týždňa.

Športový deň

Pani učiteľky pripravili v priestoroch tried pestrý výber športových aktivít, kde si deti mohli vyskúšať svoju šikovnosť a fyzickú zdatnosť.

Deň zdravej výživy

Deti konzumovali ovocné a zeleninové šaláty, rozlišovali ich podľa vône a chute, pričom si osvojovali návyky zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Ochutnávka cereálií tiež deťom

veľmi chutila.

Turistická vychádzka

Dlhšia vychádzka do prírody obohatila deti o nové zážitky, pozorovali život vodných vtákov popri rieke Turiec. Deti citlivo vnímali prírodu a vedeli zaujať aj ochranárske postoje. V MŠ ich po dlhej vychádzke čakal chutný obed - guláš, na ktorom si všetci pochutili.

Malí maliari

Zaujímavé boli pre deti výtvarné aktivity na školskom dvore. Mali možnosť maľovať farbami na veľké formáty kartónov na tému príroda. Chodníky v školskej záhrade sa premenili na farebné koberce, ktoré malí umelci pokreslili kriedami.

Zábava pri hudbe na školskom dvore

Veselú náladu a radosť z celého týždňa ukončila detská diskotéka na školskom dvore, ktorý bol pestrofarebne vyzdobený.

Deti si počas týždňa odniesli z MŠ darčeky a zážitky, ktoré im budú pripomínať týždeň plný detských radostí.

Za kolektív MŠ M. Kišová

Foto TU

Tvorili sme z mliečnych obalov.

Pri príležitosti Dňa mlieka v mesiaci máj sa stáva tradíciou v našej MŠ vytváranie "mliekotvorov" z prinesených obalov z mliečnych výrobkov. Deti tvorivo podľa vlastnej fantázie aj s pomocou pani učiteliek vytvárajú rozmanité výtvory, ktorými si spoločne vyzdobíme interiér MŠ. Tento rok sme sa tešili z milého vláčika, lietadla, lode a sloníka.

Bc. Svetlana Stahlová, tr. uč. D triedy

Mestská polícia vo Vrútkach privítala škôlkárov

Deti z A. a B. triedy MŠ pri ZŠ s MŠ M. R. Štefánika vo Vrútkach navštívili dňa 20.5.2014 Mestskú políciu vo Vrútkach. Príslušník mestskej polície im predviedol ukážku techniky, ktorá je dôležitá pri vykonávaní ich práce. Ďalej náčelník mestskej polície ich oboznámil s funkciou kamerového systému. Pútavou formou im opísal načo slúžia kamery a predviedol im aj ukážku spojenia s hliadkou mestskej polície. Deti mali možnosť vidieť aktuálne zábery z ulíc mesta a pozrieť si spätne ako prichádzali do budovy.

Deti z pracoviska mestskej polície odchádzali obohatené o nové zážitky a informácie.

Za MŠ: Oľga Šimkovičová

Deň mamičiek v našej materskej škole

V stredu 14. mája 2014 v odpoludňajších hodinách sa v MŠ pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika vo Vrútkach uskutočnila besiedka pri príležitosti "Dňa matiek".

Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica. Deti pod vedením svojich p. učiteliek ju uvili z piesní, básní a tančekov.

Vyjadrili tak vďaku svojim mamičkám za ich lásku, starostlivosť a obetavosť. Na záver im odovzdali vlastnoručne zhotovené darčeky a posedeli si spolu pri malom občerstvení.

Za MŠ: Oľga Šimkovičová

Predškoláci na návšteve v ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach

Dňa 5. a 6. mája 2014 deti z MŠ pri ZŠ s MŠ M.R. Štefánika navštívili ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach.

Prvý deň pracovali s modelovacou hlinou, z ktorej vytvorili hrady, hrnčeky a rôzne zvieracie postavy. Deti boli pri práci kreatívne a modelovanie ich veľmi zaujalo.

Druhý deň sa deti zúčastnili výchovného koncertu, na ktorom sa žiaci ZUŠ predstavili v štyroch odboroch.

- hudobno-dramatickom

- tanečnom

- v speve

- v hre na hudobných nástrojoch /klavír, zobcová flauta, priečna flauta, gitara, bicie nástroje

Koncert bol veľmi zaujímavý a deti svojím potleskom odmenili svojich kamarátov.

Za MŠ: Iveta Ločajová

Jarné tvorivé popoludnie

Dňa 16.4.2014 v MŠ pri ZŠ s MŠ M. R. Štefánika vo Vrútkach rodičia spolu s deťmi aj pani učiteľkami zažili tvorivé popoludnie. V šikovných rukách rodičov a ich detí sa rôzny pracovný a výtvarný materiál zmenil na krásne jarné obrázky, veľkonočné dekorácie, barančekov, papierové kraslice, vykrajované zvieratká. Počas celého popoludnia pozvaný ujo košikár predvádzal pletenie korbáčov a košíkov. Ďalej deti mali možnosť pozorovať techniku zdobenia veľkonočných kraslíc. O malé občerstvenie sa postarali mamičky, ktoré upiekli koláčiky a tety kuchárky, ktoré pripravili chutný čaj.

Deti odchádzali obohatené o nové zážitky a mnohé aj s vlastnoručne vyrobenými dekoráciami. Ostatné výtvory zdobia interiér materskej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do spolupráce s našou materskou školou.

Za MŠ: Oľga Šimkovičová

Divadelné predstavenie " Strašiak Tomáš"

Dňa 25.3.2014 navštívili materskú školu pri ZŠ s MŠ M. R. Štefánika vo Vrútkach herci z divadla v Žiline. Našim deťom úsmevnou formou priblížili život strašiaka Tomáša, ktorý bol veľmi zvedavý. Omrzelo ho už stráženie kapusty na poli a preto sa rozhodol, že odíde do mesta. Prešiel dlhú cestu z kapustného poľa cez ulicu v meste až do školy. Cestou zažil rôzne úsmevné situácie. Príbeh mal aj výchovný charakter. Deti si spolu so strašiakom Tomášom zopakovali ako treba správne prechádzať cez cestu, správať sa v škole, dokonca prostredníctvom kominárovej pesničky spoznali aj rôzne profesie, ktoré vykonávajú ľudia.

Strašiak Tomáš na záver svojho výletu po meste našiel odhodenú bábiku Terezku, ktorú predstavil otcovi. Divadelné predstavenie bolo sprevádzané veselými pesničkami. Deti hercov za výborné predstavenie odmenili potleskom.

Za MŠ: Šimkovičová Oľga

Plavecký výcvik

V týždni od 17.3. do 21.3 2014 sa zúčastnili deti predškolského veku plaveckého výcviku v Dolnom Kubíne.

Šestnásť predškolákov na jeden týždeň zmenilo pôsobenie zo suchého škôlkarského prostredia na mokré - plavecké. Obavy z cesty a cestovania pominuli hneď na začiatku a predškoláci spolu so staršími školákmi každý deň zdolávali cestu do Dolného Kubína. Mnohí aj napriek počiatočnej bojazlivosti prekonali samých seba a na konci týždňa zvládli plávať, ako ich oslovovali tréneri, ako "rybky či krokodíly". Odmenou po usilovnom tréningu bolo pre deti spúšťanie sa na tobogánoch a hry vo vode. Na záver plaveckého výcviku deti dostali Mokré vysvedčenie a lízanku. To, čo sa za týždeň naučili a v čom sa zdokonalili, iste využijú v prichádzajúcich letných mesiacoch pri vode.

Bc. Lívia Čechová

Navštívili nás mladí herci.

Hneď v úvode mesiaca Marec do našej MŠ zavítali deti z Literárno-dramatického odboru zo Základnej umeleckej školy Frica Kafendu vo Vrútkach a sťaby profesionálne nám zahrali dve známe rozprávky. Prvá o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch od bratov Grimmovcov bola plná spevu, veselých kostýmov, milých rekvizít a emócií. V druhej známej O troch prasiatkach, ktorú si deti iste nikdy neokukajú mali možnosť prežiť príbeh plný radosti a nadšenia. Obe rozprávky zanechali v deťoch hodnotný kultúrny zážitok a hlasný potlesk a sladká odmena pre mladých hercov bola patričná odmena za ich skvelý herecký výkon.

Návšteva školskej knižnice Štoplík

Pri príležitosti Marca - mesiaca knihy, navštívili deti z tried A a C školskú knižnicu Štoplík situovanú v našej základnej škole. Hneď na úvod pani uč. Mgr. Hnilicová predstavila deťom maskota knižnice Štoplíka. Deti sa tu dozvedeli veľa zaujímavostí o knihách. So záujmom sledovali premietanie rozprávok, zapájali sa do rozhovorov o známych rozprávkach. Spoločne sme si dali predsavzatie, že knihy budeme v budúcnosti nielen čítať, ale aj s nimi narábať opatrne. Cieľom tejto hodnotnej návštevy bol aj veku primeraný rozvoj predčitateľskej gramotnosti.

Zapísala M.Kišová, uč. triedy C

Do galérie Návšteva školskej knižnice Štoplík boli pridané fotografie. 

Bc. Svetlana Stahlová

Zvieratká v zime

Dňa 25.2.2014 materskú školu pri ZŠ s MŠ M. R. Štefánika vo Vrútkach navštívila Ing. Kvočkuliaková, ktorá pôsobí v Národnom parku Veľká Fatra ako environmentálna pracovníčka. Formou prezentácie na interaktívnej tabuli priblížila deťom život zvierat a vtákov v zime. Zaujímavo rozprávala o tom, kde sa zvieratká počas zimy ukrývajú, čím sa živia, ktoré z nich cez zimu spia. Nezabudla spomenúť, že mnohé zvieratá potrebujú pomoc od ľudí a samozrejme aj detí. Počas celej prednášky sa deti zapájali do rozhovoru, vedeli odpovedať na kladené otázky, čo svedčí o ich vzťahu k prírode a zvieratám v nej. Na záver si vypočuli príbeh, v ktorom sa zvieratká hádali. Múdra sova ich rozsúdila a povedala, že všetky zvieratká sú rozumné a každé z nich je iné.

Pani Kvočkuliaková sa s deťmi rozlúčila krásnou omaľovánkou, ktorú si deti podľa vlastnej fantázie vyfarbili. V mene všetkých detí ďakujeme za poučnú prezentáciu.

Za MŠ: Oľga Šimkovičová

Aktualizovali sme modul  Zvieratká v zime.

Vianoce patria deťom

V materskej škole pri ZŠ s MŠ na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach sa niesla vianočná atmosféra a nálada v duchu blížiacich sa vianočných sviatkov už 17. decembra.

Deti s pani učiteľkami pripravili pre svojich najbližších príjemné predvianočné prekvapenie.

Pod vianočný stromček im prichystali darčeky plné piesní, básní a želaní. Príjemné chvíle strávili deti v kruhu svojich najbližších pri sladkých dobrotách a ovocnom čaji. Najväčším potešením bolo spoločné vybaľovanie darčekov. Veselá nálada a radosť detí v rozžiarených očkách svedčila o tom, že Vianoce patria deťom.

Za MŠ Viera Lúčanová

Dopoludnie s Mikulášom

" Vitaj v našej škôlke, milý Mikuláš ! " Touto piesňou privítali Mikuláša deti z materskej školy pri ZŠ s MŠ na Ulici M.R. Štefánika 1 vo Vrútkach. Do našej materskej školy prišiel za deťmi aj so svojim pomocníkom čertíkom 6.decembra v dopoludňajších hodinách. Od rána ho všetky deti netrpezlivo očakávali. V každej triede ich deti spoločne s pani učiteľkami vítali krásnymi piesňami a básničkami.

Najväčším potešením bol pre deti sladký balíček, ktorý si prevzali z rúk Mikuláša a jeho pomocníka. Na záver sa so vzácnou návštevou odfotili pri vianočnom stromčeku.

Za MŠ Viera Lúčanová

Vláčiková rozprávka

V príjemnom predvianočnom adventnom období našu MŠ Štvorlístok navštívili účinkujúci z bábkového divadla Na traky s poučnou a zároveň zábavnou rozprávkou s názvom VLÁČIKOVÁ ROZPRÁVKA. Naše deti sledovali dej rozprávky s údivom, s citovým zaangažovaním sa aktívne zapájali do aktivít, ktoré boli súčasťou predstavenia. V rozprávke sme mali možnosť cestovať vo vláčiku, spoznávať cestujúce zvieratká, ale spoznať aj pravidlá cestovania vo vlaku. S radosťou sme si zaspievali a spoločne aj oddramatizovli vláčikovú pesničku Ide, ide mašinka, dymí sa jej s komínka ... Záverečný potlesk a rozžiarené detské očká svedčili o milom kultúrnom zážitku.

Bc. Svetlana Stahlová, tr.uč D triedy

Divadelné predstavenie

Dňa 14.11.2013 v dopoludňajších hodinách sa v materskej škole pri ZŠ s MŠ M.R.Štefánika uskutočnilo divadelné predstavenie " Zlatá rybka naopak".

Už od začiatku si deti získal rybár, ktorému pomáhali hľadať stratenú udicu, radili čo si má priať od zlatej rybky ....

Dej príbehu bol napínavý a humorný, všetky deti zaujal a prežívali ho s citovým zaangažovaním. Na záver predstavenia deti odmenili rybára svojim potleskom.

Za MŠ Miroslava Kišová

Veselé šarkany

Dňa 14.11.2013 deti tried A a B z materskej školy pri ZŠ a MŠ M.R.Štefánika využili krásny slnečný deň na púšťanie šarkanov. Niektoré deti si vyrobili vlastných šarkanov spoločne s rodičmi, ale aj spolu s pani učiteľkami. Ostatným deťom šarkanov zakúpili rodičia. Postupne ich nosili do materskej školy a čakali na zlepšenie počasia. Konečne tento deň prišiel. Odrazu bola obloha zaplnená rôznymi pestrofarebnými šarkanmi. Rozžiarené detské oči a úsmev na tvári všetkých detí svedčili o ďalšej dobre pripravenej aktivite. Šarkaniáda sa deťom veľmi páčila a určite ju zopakujeme aj na budúci rok.

Za MŠ: Šimkovičová, Čechová

Besiedka pre starých rodičov

Aj tento rok v októbri, tak ako po minulé roky, deti z MŠ pri ZŠ s MŠ na Ulici M.R. Štefánika vo Vrútkach nezabudli na svojich starých rodičov, babky a dedkov. Pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" ich dňa 24.10.2013 pozdravili na besiedkach vo svojich triedach.

Deti svojim starkým poďakovali básňami, piesňami, divadielkom a tančekmi za ich lásku a trpezlivosť. K slovám nezabudli pridať aj vlastnoručne zhotovený darček.

Na záver celú atmosféru dotvorilo aj spoločné posedenie starých rodičov, detí a rodičov pri malom občerstvení.

Oľga Šimkovičová

Foto TU.

Jesenné tvorenie

V materskej škole pri ZŠ s MŠ na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach bolo dňa 10.10.2013 zaujímavé stretnutie rodičov a detí. Pani učiteľky im pripravili jesenné tvorivé dielne. Prírodný materiál sa v rukách detí, rodičov a starých rodičov menil na zvieratká, panáčikov, strašidlá a rôzne bytosti. Všetci sme sa presvedčili, aké šikovné sú naše deti aj ich rodičia. Prítomnosť rodičov mala vplyv na detskú tvorivosť a aktívnosť. Všetky výtvory sú súčasťou výstavy MŠ a zdobia jej interiér.

Za toto pekné podujatie ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do spolupráce s materskou školou, ale hlavne urobili veľkú radosť svojim deťom.

Za MŠ Viera Lúčanová

V zdravom tele zdravý duch

Deti z materskej školy pri ZŠ s MŠ na Ul. M.R.Štefánika 1 vo Vrútkach si užívali pekné športové dopoludnie na jesennom športovom dni dňa 8.10. 2013 v Priekope na ihrisku. Po krátkej rozcvičke deti plnili športové disciplíny, ktoré im pripravili p. učiteľky. Na čerstvom vzduchu si vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti. Počas striedania všetkých športových stanovísk vládla veselá nálada a vzájomné povzbudzovanie. Za súťaživosť boli odmenené všetky deti občerstvením a medailami. Týmito pohybovými aktivitami sme rozvíjali obratnosť, rýchlosť a pohotovosť detí.

Za MŠ Viera Lúčanová

Poďakovanie

Počas príjemného jesenného popoludnia dňa 10. októbra 2013 sa v ZŠ s MŠ M. R. Štefánika uskutočnilo podujatie pre deti materskej školy, ich rodičov a rodinných príslušníkov pod názvom Tvorivé dielne.

Pani učiteľky našej materskej školy sa postarali o kreatívne jesenné popoludnie strávené ručnou tvorbou predmetov s jesennou tematikou. Deti sa spolu s rodičmi príjemne zabavili, spoznali a naučili sa niečo nové. Týmto sa chcú rodičia a deti zo ZŠ s MŠ M. R. Štefánika poďakovať pani učiteľkám a personálu školy za ich obetavú a zodpovednú prípravu tohto podujatia.

Kolektív rodičov

Slušne a bezpečne - beseda s príslušníčkou mestskej polície

Dňa 1.10.2013 navštívila materskú školu pri ZŠ s MŠ na Ul. M.R. Štefánika 1 vo Vrútkach príslušníčka mestskej polície Vrútky Mgr. Zuzana Matulová. Deťom pripravila zaujímavú prednášku s praktickými ukážkami a hrami. Porozprávala im o práci polície, aj o tom, ako sa majú správať, aby sa cítili bezpečne. Svoje vedomosti a zručnosti si mohli overiť na interaktívnej tabuli. Milý a láskavý prístup tety policajtky zanechal u detí nielen pekné zážitky, ale aj veľké ponaučenie.

Viera Lúčanová